Mesane Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Vücuttaki asıl görevi idrarı depolamak olan mesane yani idrar kesesi, içi boş idrar ile doldukça esneyebilen bir organdır. Mesane kanseri genellikle mesanenin iç yüzünü döşeyen mukozanın ürotelyal hücrelerinden başlar. Mesane tümörleri kötü huylu veya iyi huylu olabilmektedir. Ancak kanser olmayan iyi huylu mesane tümörleri de görülebilir.

Sağlık 09.10.2020, 21:19 09.10.2020, 21:46
Mesane Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

İÇİNDEKİLER:

 1. Mesane Kanseri Nedir?
 2. Mesane Kanseri Ne Kadar Yaygındır?
 3. Mesane Kanseri'nin Nedenleri Nelerdir?
 4. Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?
 5. Mesane Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?
 6. Mesane Kanseri Çeşitleri Nelerdir?
 7. Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?
 8. Mesane Kanseri veya İyi Huylu Mesane Tümörleri İçin Hangi Doktora Gidilmelidir?
 9. Üroloji Doktoru Muayenesi
 10. Mesane Kanseri'nde Yapılan İdrar Testleri
 11. Mesane Kanseri'nin Görüntüleme Yöntemleri İle Teşhisi
 12. Sistoskopi
 13. Biyopsi - Mesane Tümörünün Transüretral Rezeksiyonu (TUR-BT)
 14. Mesane Kanseri'nin Tedavisi
 15. Mesane Kanseri'nde Cerrahi Tedavinin Risk ve Yan Etkileri
 16. Mesane Kanserinde Kemoterapi Tedavisi
 17. Mesane Kanserinde Radyasyon Tedavisi
 18. Mesane Kanserinde İmmünoterapi Tedavisi
 19. Mesane Kanseri Hakkında Merak Edilen Sorular

Mesane Kanseri Nedir?
Mesane kanseri, vücuttaki idrarı depolamakla görevli idrar kesesi olarakta adlandırılan mesane içerisindeki hücrelerin anormal şekilde büyümesiyle oluşur.  Mesane içerisindeki hücreler, olması gerektiği gibi büyüyüp bölünmektense kontrolsüz şekilde büyümelerine ve ölmemelerine sebep olan mutasyonlara uğrarlar. Bu anormal hücreler mesanede tümör oluşmasına sebep olabilir. Bu tümörler iyi huylu mesane tümörü olabileceği gibi kanserli hücreler içeren kötü huylu mesane tümörleride olabilir.

Mesane kanseri her yıl dünyada yüzbinlerce yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve her yaşta olabileceği gibi genellikle yaşlı erişkinleri etkiler.

Mesane kanseri, mesanenizin – alt karın bölgesinde bulunup idrarı depolayan içi boş kaslı organ-iç kısmını döşeyen hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. En yaygın olarak mesanede görülmesine rağmen, aynı kanser türü idrar yolu boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir.

Tanısı konulan her 10 mesane kanserinin yaklaşık yedisi, mesane kanserinin yüksek oranda tedavi edilebilir olduğu erken evrede ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, erken evre mesane kanseri dahi mesanede nüksedebilir Bu sebeple, mesane kanseri olan insanlar sıklıkla, nükseden ya da daha üst bir aşamaya ilerleyen mesane kanseri olasılığına karşı tedaviden sonra yıllarca takip testlerine ihtiyaç duyarlar.

Mesane Kanseri Ne Kadar Yaygındır?
Mesane kanseri, erkeklerde yedinci en yaygın kanserdir, kadınlarda daha az görülür. Bununla birlikte mesane kanseri kadınlarda daha ölümcül bir kanserdir. Amerikan Kanser Derneği 2019’da ABD’de 80 bin kişinin (62 bin erkek, 18 bin kadın) mesane kanseri tanısı alacağını tahmin etmektedir.

Mesane Kanseri'nin Nedenleri Nelerdir?
Mesane kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte neden olabilecek risk faktörleri bulunmaktadır.

 • Sigara kullanımı: Mesane kanserinin en yaygın risk faktörü sigara ve tütün kullanımıdır. Sigara ve tütün ürünleri kullananların sigara içmeyenlere göre mesane kanseri gelişme olasılığı 4-7 kat daha fazladır. Pasif içicilikte de risk artar.
 • Yaş: Mesane kanseri belirli bir yaştan sonra daha fazla yaşanmaktadır. Mesane kanseri teşhisi konulan kişilerin büyük bir çoğunluğu 50 yaşın üzerindedir.
 • Cinsiyet: Erkeklerin mesane kanseri gelişme olasılığı kadınlardan 3 -4 kat daha fazladır. Ancak son yıllarda sigara tüketiminin kadınlar arasında da yaygınlaşması mesane kanserinin kadınlarda görülme oranında artışa neden olmaktadır. Kadınların mesane kanserinden ölme olasılıkları erkeklerden daha fazladır.
 • Kimyasallar: Tekstil, kauçuk, deri, boya, kimya, akü sanayi veya baskı endüstrisinde kullanılan kimyasallar mesane kanseri riskini artırmaktadır
 • Beyaz ırka mensup olmak
 • Kronik mesane enfeksiyonları
 • Yeterli sıvı tüketmemek ve idrarı çok tutmak
 • Yüksek yağlı veya katkı maddeli besinleri çok tüketmek
 • Ailesinde mesane kanseri öyküsü olan
 • Siklofosfamid ile kemoterapi almış kişilerde ve başka nedenle mesane komşu bölgelerine radyoterapi yapılmış hastalarda mesane kanseri gelişme riski daha yüksektir.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Mesane kanseri en sık, idrarda ağrısız kanama ile kendini gösteriyor. Ancak bu kanama gözle görülmeyecek kadar küçük yani mikroskopik düzeyde olabiliyor. Bazen başka nedenlerle yapılan idrar tahlilinde de saptanması mümkün.

Daha nadir olarak idrar yaparken yanma gibi tanı konulamayan yakınmalar da mesane kanserine bağlı olabiliyor.  Ancak, kanama ve idrar yaparken yanma gibi şikayetler her zaman mesane kanseri belirtisi olmayabilir; enfeksiyon veya adet gibi nedenlerle de ortaya çıkabilecek bu şikayetlerde tanı konulabilmesi için sağlık kuruluşlarına başvurabilirsiniz.

Mesane kanserinin diğer semptomları ise şunlardır:

 • İdrarda kan görülmesi(hematüri): Mesane kanserinde idrarda genellikle sancısız kanama görülür. İdrarda gözle görülebilir kanama olabileceği gibi mikroskop altında görülebilecek tarzda kanama da mümkündür. Kanamalar idrarın tamamında olmayıp kan pıhtıları şeklinde de ortaya çıkabilir. İdrarda görülen kan tümörden başka birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Böbrek taşı veya enfeksiyon gibi farklı hastalıkların idrarda kan görülmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.
 • Ağrılı idrara çıkma
 • Sık idrara gitmek
 • İdrarda acillik hissi
 • Pıhtıya bağlı idrar yaparken zorlanma hatta idrar yapamama gibi rahatsızlıklar mesane kanserinin belirtisi olabilmektedir.

Bazı durumlarda mesane kanserinin ilk belirtileri ortaya çıktığında, kanser zaten vücudun başka bir yerine metastaz yaparak yayılmış olabilir. Metastazın yaşandığı hastalarda yaşanan belirtiler kanserin yayıldığı bölgeye göre farklılıklar gösterebilir. İlerleyen mesane tümörlerinde;

 • Sırt ağrısı
 • Karın alt kısmında ağrı
 • İştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler yaşanabilmektedir.

Mesane Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?
Mesane kanseri yaşanan belirtilerle ya da rutin kontroller sırasında şüphe sonucu belirlenmektedir. Öncelikle deneyimli bir üroloji doktorunun muayenesi gerekmektedir.

Mesane Kanseri Çeşitleri Nelerdir?
Mesanedeki farklı hücre tipleri kanserli olabilir. Kanserin başladığı mesane hücresine göre mesane kanseri çeşitlerine ayrılabilir.  Mesane kanserinin teşhisinde kullanılan tetkikleriyle mesane kanserinin çeşidi ve evresi de belirlenir.

1) Ürotelyal Karsinom:
transizyonel hücreli karsinom olarak da bilinen Ürotelyal karsinom en yaygın mesane tümörü tipidir. Mesanenin içini kaplayan ürotelyal hücrelerde ortaya çıkar. Ürotelyal hücreler ayrıca, idrar yolunun diğer kısımlarında bulunmaktadır. Bu nedende mesane kanseri olan hastaların idrar yollarının tamamının kontrol edilmesi gerekir.

2) Skuamöz Hücre Karsinoması:
Mesanede uzun süreli bir enfeksiyon, mesanede tahriş sonrasında veya uzun süreli sonda kullanımında mesanede ince, yassı şekille hücrelerin oluşmasıyla başlar. Mikroskopla bakıldığında, hücreler cilt yüzeyinde bulunan düz hücrelere çok benzemektedir.

3) Adenokarsinom:
Mesane kanserlerinin yaklaşık %1’i adenokarsinomlardır. Mesanenin mukus salgılayan bezlerinde ortaya çıkar. Mesanede uzun süren tahriş veya enfeksiyon sonrasında oluşmaktadır.

4) Küçük Hücreli Karsinom:
Mesane kanserlerinin% 1'inden azı küçük hücreli karsinomlardır. Nöroendokrin hücre adı verilen sinir benzeri hücrelerde başlar. Bu kanserler sıklıkla hızlı büyür ve genellikle akciğerin küçük hücreli karsinomunda kullanılan kemoterapiyle tedavi edilmeleri gerekir.

5) Sarkom:
Sarkomlar mesanenin kas hücrelerinde başlar, ancak çok nadir görülür.

Mesane kanseri tümörlerinin sınıflandırılması kanserli hücrelerin mikroskobik görüntülerine göre de yapılabilir.

6) Düşük Dereceli Mesane Tümörü:
İyi farklılaşmış mesane tümörü olarak da isimlendirilir. Kanserli hücrelerin görüntüsü ve organizasyonu normal sağlıklı hücrelere yakındır. Düşük derecesi mesane tümörü daha yavaş büyür.

7) Yüksek Dereceli Mesane Tümörü:
Kötü farklılaşmış mesane tümörü olarak da isimlendirilir. Kanserli hücrelerin ve tümörün görünümü normal sağlıklı hücrelere benzerlik göstermemektedir. Yüksek dereceli mesane tümörleri daha saldırgan(agresif) bir davranış gösterir.

Mesane kanserleri mesanenin duvarına yakınlığıyla da çeşitlendirilebilir. 

Mesanenin duvarında farklı hücrelerden oluşan birçok katman bulunmaktadır. Mesane kanserlerinin çoğu, mesanenin idrarla temas eden en iç tabakasından başlayarak zamanla mesanenin kaslarına yayılır. Mesane kas tabakasına ulaşanların takiben mesane dışına ve yakındaki komşu yapılara sıçraması görülür. Mesanenin kanseri yakınındaki lenflere veya vücudun diğer bölgelerine metastaz yapabilir. Mesane kanseri genellikle uzak lenf bezlerine, kemiklere, akciğer veya karaciğere yayılım göstermektedir.

8) İnvaziv Olmayan Mesane Kanseri:
Mesanenin kasına yayılmayan ve iç tabakasında kalan bir kanseridir. Yüzeysel mesane kanseri veya erken evre mesane kanseri olarak ta tanımlanır.

9) İnvaziv Mesane Kanseri:
Kanser hücrelerinin mesanenin iç tabakasından daha derine, kas tabakasına yayıldığı anlamına gelir. Tedavi edilmezse kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılma riski vardır. Bu kanserlerin yayılma olasılığı daha yüksektir ve tedavi edilmesi zorunludur.

Mesane kanseri ayrıca büyüme şekillerine göre de çeşitlendirilir.

10) Papiller Ürotelyal Karsinom:
Papiller tümörler, mesane mukozasındaki ürotelyal hücrelerde başlar ve mesanenin iç boşluğuna uzanan büyümelerdir. Bazen, bu kanserler büyüse de yayılmadan mesanede kalır. Fakat bu kanserin daha agresif tipleri mesanenin derin tabakalarına sonra da diğer organlara yayılabilir.

11) Düz Karsinom (Karsinoma İnsitu):
Mesanenin derin kısmına veya iç boşluğuna doğru büyümez. Düz bir tümör tabakası yapısında mesane duvarında yayılan, invaziv bir tümör şeklidir.

Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?
Mesane kanserinin evresini belirleyebilmek için 3 kriter göz önünde bulundurulur:

 • Kanserli tümörün mesane duvarındaki derinliği ve tümörün derecesi
 • Mesane tümörünün bölgesel lenf bezlerine yayılıp yayılmadığı
 • Mesane kanserinin akciğer veya karaciğer gibi diğer organlara metastaz yapıp yapmadığı incelenir.

Patoloji ve tetkiklerden elde edilen bilgiler, mesanenin hangi bölümlerinin kanserli olduğunu, kanserin ilk başladığı yerden yayılıp yayılmadığını ve kanserin yayıldığı yerleri bulmak için kullanılır. Mesane kanseri evrelemesi uluslararası TNM sistemine göre yapılmaktadır.

Mesane Kanseri veya İyi Huylu Mesane Tümörleri İçin Hangi Doktora Gidilmelidir?
Genellikle 50’li yaşlardan sonra görülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilen mesane kanseri veya mesanenin iyi huylu tümörlerinin teşhis ve tedavisi Üroloji doktorları tarafından gerçekleştirilmektedir. Mesane kanserinin ve iyi huylu mesane tümörlerinin tedavisinde cerrahi yöntemler de bulunduğu için bu konuda uzmanlaşmış üroloji doktorunun seçilmesi önemlidir.

Üroloji Doktoru Muayenesi
Üroloji doktoru öncelikle mesane kanseri için genetik, sigara kullanımı veya radyasyona maruziyet gibi risk faktörlerini değerlendirecektir.

Üroloji doktoru fiziki muayenede;

 • Sistemik kontrol yapıp bir kanser işareti varsa belirler.
 • Karın ve karaciğerde şişkinlik olup olmadığını kontrol eder.
 • Kasık, karın ve boyunda büyümüş lenf nodları olup olmadığını kontrol eder.

Normal olmayan ve mesane kanseri şüphesi olan durumlarda teşhisin netleştirilebilmesi için ek tetkikler istenebilmektedir.

Mesane Kanseri'nde Yapılan İdrar Testleri

1) İdrar Tahlili;
Basit bir laboratuvar testidir. İdrar örneğindeki kan ve diğer maddeleri kontrol etmek için yapılır.

2) İdrar Sitolojisi:
İdrar örneğinin mikroskop altında incelenmesiyle kanser hücrelerinin varlığı kontrol edilir.

3) İdrar Kültürü:
Laboratuvarda bekletilen idrar örneğinde yapılan incelemelerde ne tür mikroplar olduğu incelenir. Mesane enfeksiyonun olup olmadığının belirlenmesi için önemlidir.

4) İdrar Tümör Marker Testleri:
Duyarlı ve özgün bir marker henüz bulunamamıştır. Bu testlerde mesane kanseri hücreleri tarafından kana salınan maddeler aranır.

Mesane Kanseri'nin Görüntüleme Yöntemleri İle Teşhisi

1) Ultrasonografi (USG):
Kontrast madde uygulaması gerektirmeyen ultrason, 5 mm den büyük mesane tümörlerini kolayca tespit eder, ayrıca böbreklerin veya üreterlerin tıkalı olup olmadığını öğrenmeye yardımcı olabilir. Ultrason ayrıca mesane kanserinin büyüklüğünü, yakın organ veya dokulara yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılabilir.

2) Bilgisayarlı Tomografi (BT Ürogram):
Mesane dahil, idrar yolundaki tüm tümörlerin boyutu, şekli ve konumu hakkında bilgi sağlayabilir. Ayrıca kanser içerebilecek genişlemiş lenf bezlerinin yanı sıra karın ve pelvisteki diğer organların gösterilmesine de yardımcı olabilir. Görüntünün daha ayrıntılı elde edilebilmesi için bazen ağızdan veya damardan hastaya kontrast bir madde verilir. İyot ve diğer maddelere alerjisi olanların bunu daha önceden doktoruna söylemesi gerekmektedir.

3) İntravenöz Pyelogram (IVP):
Geçmişte mesane ve idrar sistemindeki anormalliklerin belirlenmesinde kullanılan bu yöntem yeni çıkan ve daha iyi bilgi veren yöntemlere yerini bırakmıştır.

4) Retrograd Pyelogram:
İntravenöz pyalogram işlemine benzer bir uygulamadır. Kullanılan kontrast madde damardan değil sistoskopi kullanılarak doğrudan üriner sisteme enjekte edilir. Retrograd pyelogram işlemi normal idrar akışında tıkanmaya neyin neden olduğunu bulmak için kullanılır. Ayrıca üreterin veya böbreğin iç yüzeyindeki kanseri teşhis etmeye yardımcı olabilir.

5) MR (Manyetik Rezonans):
Mesane tümörünün derinliğini, boyutunu ölçmek ve kanserin yayıldığını lenfleri görüntülemek için kullanılabilir. Tümör ve etkileri hakkında ayrıntılı bir görüntü almak için hastaya kontrast madde verilmesi gerekir.

6) PET CT Taraması:
Hastanın vücuduna az miktarda radyoaktif madde enjekte edilir. Bu radyoaktif madde enerji kullanmaya meyilli kanserli hücreler tarafından emildiği için kanserin vücutta nerelere yayıldığı görüntülenir. PET CT mesane kanseri için standart görüntüleme olarak kabul edilmemektedir. Metastatik mesane kanserinin değerlendirmesinde potansiyel yeri olabilir.

7) Göğüs Röntgeni:
Mesane kanserinin akciğere yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılabilir. Göğüs BT taraması yapılmışsa göğüs röntgenine gerek yoktur.

Sistoskopi
Sistoskopi mesane kanseri teşhisinde altın standart işlemlerden biridir. Ucunda ışık ve kamera bulunan ince esnek bir endoskop ile üretra ve mesanenin içi incelenir. Sistoskopi işleminde mesanedeki anormalliklerin büyüklüğü, yeri ve büyüme şekilleri belirlenebilir. Biyopsi ve idrar örnekleri de sistostopi sırasında gerçekleştirilebilir.

Biyopsi - Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TUR-BT)
Üroloji doktoru sistoskopi sırasında anormal olarak gördüğü dokulardan parça alarak incelenmesi için laboratuvara gönderir. Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TUR-BT) olarak da isimlendirilen bu işlem sırasında mesane tümörü ile tümöre yakın mesane kasının bir örneğini de çıkarabilir. Biyopsi işlemi sırasında herhangi bir kitlenin hissedilir olup olmadığını anlamak için mesaneyi değerlendirebilir. TUR-BT ayrıca kas invaziv olmayan mesane tümörlerinin tedavisinde de kullanılabilir.

Mesane Kanseri'nin Tedavisi
Mesane kanseri tedavi seçenekleri, hastanın genel sağlık durumu, kanserin türü, kanserin derecesi ve kanserin evresi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Mesane Kanserinin Cerrahi Tedavisi
Mesane kanserinde cerrahi tedavi türü mesane tümörünün tipine ve kanserin evresine bağlı olarak değişebilmektedir.

1) TUR Ameliyatı (Transüretral Rezeksiyon):
Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu yani TUR ameliyatı genellikle kas invaziv olmayan yani mesanenin mukozasında bulunup mesane duvarının kas tabakasına uzanmamış tümörleri çıkarmak için kullanılır. TUR aynı zamanda mesane kanseri teşhisi ve evrelemesinde de kullanılabilir.

TUR ameliyatı genel anestezi ile yapılabileceği gibi bölgesel anestezi altında gerçekleştirilebilir. TUR ameliyatı vücutta herhangi bir kesi yapılmadan, idrar yolu uç kısmındaki doğal delikten girilerek gerçekleştirilir.

TUR ameliyatı sırasında üroloji uzmanı ucunda “U” şeklinde küçük bir tel olan endoskop ile mesaneye ulaşılır. Elektrik akımı ile kanserli doku kesilerek vücuttan çıkartılır. Çok küçük tümörlerde parça alındıktan sonra kanserli hücreler bölgesi yakılarak tedavi ortadan kaldırılır.

TUR ameliyatının ardından üroloji uzmanı kalan kanser hücrelerini yok etmek ve nüks etmesini engellemek için bir kereliğine veya 6-8 hafta süreyle haftada bir kez mesane içine sonda ile uygulana kemoterapi önerebilir.

2) Parsiyel veya Segmental Sistektomi:
Tümörün ve mesanenin bir kısmının cerrahi yöntemle çıkartılması işlemidir. Parsiyel sistektomi ameliyatının mesane kanserini tedavideki yeri son derece kısıtlı olup ancak bazı özel histolojili kanserlerin tedavisinde uygulanır.

3) Radikal Sistektomi:
Tümör ile birlikte mesanenin tümü ve yakınındaki doku ve organlar çıkarıldığı bir cerrahi yöntemdir. Radikal sistektomi ameliyatında mesanenin yanı sıra erkeklerin, prostat ve meni keseleri, gerekli hastalarda tüm idrar yolu çıkartılır. Kadınlarda ise klasik tanımlamada rahim, fallop tüpleri, yumurtalıklar ve rahimin tamamı veya bir kısmı çıkarılır ancak jinekolojik organları yerinde bırakarak güvenli sınırlarla mesanenin çıkartılması da son yıllarda uygulanmaktadır.

Hem erkek hem kadınlarda pelvik lenf nodu diseksiyonu denilen pelvis içindeki lenflerin çıkarılması işlemi de ameliyatın bir parçasıdır. Pelvik lenf nodu diseksiyonu, lenflere yayılmış kanseri belirlemek için en doğru yoldur.

Laparoskopik veya robotik olarak gerçekleştirilebilen radikal sistektomi ameliyatında açık ameliyatlardaki büyük kesi yerine daha küçük kesilerle cerrahi işlem tamamlanabilir.

4) Bağırsaktan Yeni Mesane (Neobladder Rekonstrüksiyonu):
Radikal sistektomi ameliyatı gerçekleştirilen hastaların mesanesi alındığı için idrarın vücuttan çıkışı için yeni bir yolun yapılması gerekmektedir. Bağırsağın bir kısmından yeni bir mesane oluşturulan yöntemlerle birlikte farklı idrar saptırma cerrahileri de bulunmaktadır. Hastaya hangi idrar saptırma yönteminin uygun olduğu üroloji doktoru tarafından hastanın biyolojik yaşı, mevcut hastalıkları hastalığın evresi ve sonradan gerekebilecek kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilerin ihtimali değerlendirilerek karar verilir. Bu kararı hasta ile ayrıntılı konuşarak son karar verilir.

Mesane Kanseri'nde Cerrahi Tedavinin Risk ve Yan Etkileri

TUR Ameliyatı

 • Mesane kanseri TUR ameliyatının yan etkileri genellikle hafiftir ve uzun sürmemektedir. TUR ameliyatında sonra idrar yaparken ağrı ve hafif kanama gerçekleşebilir. Görülen etkiler 1-2 hafta içinde normale dönmektedir.
 • TUR ameliyatından sonra mesane tümörü tamamen çıkartılmasına rağmen tümör tekrarlayabilir.
 • Birden fazla yapılan TUR ameliyatları idrar yolunda darlık gibi sorunlara yol açabilir.

Radikal Sistektomi ve bağırsaktan yeni mesane veya ileal loop diversiyon ameliyatı

 • Radikal sistektomi ameliyatları TUR ameliyatına göre daha ağırdır. Anestezinin yan etkileri görülebilir.
 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Bacaklarda veya akciğerlerde kan pıhtıları
 • Komşu organlarda hasar
 • İdrar kaçırma veya idrar akışının tıkanması
 • Erkeklerde sperm çıkışı ortadan kalkması, ereksiyon sorunu görülebilir. Yeni sinir koruyucu cerrahi tekniklerle ereksiyon sorunları ve cinsel isteksizliğin önüne geçilebilmektedir. Kadınlarda ise menopoz ve cinsel isteksizlik yaşanabilir ancak organ koruyucu teknikler yaşı uygun hastalarda tercih edilir.

Mesane Kanserinde Kemoterapi Tedavisi
Vücuda yayılmış mesane kanser hücrelerini yok etmek için kullanılır. Mesane olmadan yaşamak bazen hastanın sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Mesanenin tümünü veya bir kısmını muhafaza etmek için uygun hastalar için kemoterapi ve radyasyon tedavisi mesanenin çıkartılmasına alternatif olarak kullanılabilir.

Mesane kanserinde kemoterapi iki farklı şekilde uygulanabilir.

1) Sistemik Kemoterapi:
Sistemik kemoterapi, tüm vücut veya damardan kemoterapi olarak da bilinir. Medikal Onkolog tarafından uygulanan yöntem de damardan verilen kemoterapi ilaçlarının tüm vücudu dolaşarak kanserli hücreleri yok etmesi hedeflenir. Metastaz yapmış mesane kanserlerinde veya seçili vakalarda radikal sistektomi ameliyatlarında sonra kullanılmaktadır. Sistemik kemoterapi ameliyat öncesinde tümörü küçültmek için de uygulanabilir.

2) İntravezikal Kemoterapi:
İntravezikal veya lokal kemoterapi genellikle bir ürolog tarafından uygulanmaktadır. Yüzeysel mesane kanserlerinde kanser hücreleri derin kas dokularına ulaşmadığı için intravezikal kemoterapi bu hastalarda TUR tedavisini tamamlayıcı olarak kullanılabilir. İntravezikal kemoterapide ilaçlar üretra içine yerleştirilmiş bir kateter vasıtasıyla mesaneye iletilir.

Mesane Kanserinde Radyasyon Tedavisi
Cerrahiye uygun olmayan veya cerrahi tedaviyi istemeyen hastaların mesane kanserini tedavi etmek için TUR a ilaveten veya TUR dan sonra kemoterapi ile birlikte kullanılabilir. Ağrı, kanama veya tıkanma gibi bir tümörün neden olduğu şikâyetleri azaltmak için veya metastaz yapmış kanserlerin tedavisinde tercih edilebilir.

Mesane Kanserinde İmmünoterapi Tedavisi
Biyolojik tedavi olarak da adlandırılan İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve yok etmesine yardımcı olmak için ilaçların kullanılmasıdır. Mesane kanseri tedavisinde immünoterapi genellikle direkt mesanenin içine uygulanır. Mesane kanseri için standart immünoterapi ilacı olarak BCG aşısı kullanılır. Mesanenin içine sıvı olarak kateterle uygulanan BCG aşısı, mesanedeki bağışıklık sistemi hücrelerini aktive ederek tedavi sağlar.

Son yıllarda bağışıklık sistemi destekleyen, enfeksiyon ve kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen T hücrelerine yönelik çalışmalar olumlu sonuçlar vermektedir.

Mesane Kanseri Hakkında Merak Edilen Sorular

1) Mesane kanseri tedavisinden sonra takip süreci nasıl olmalıdır?
Mesane kanseri hastalarında tedavinin ardından mesane kanserinin tekrarlama (nüks) riski olduğundan, takip süreci çok önemlidir. Takip, kanser tedavisinin önemli bir parçasıdır. Mesane kanseri tedavisi sonrası takip kanserin evresi, derecesi ve hangi tip tedavinin uygulandığına göre değişebilmektedir. Mesane kanserinin tedaviden sonraki ilk 2 yıl için de nüks etme ihtimali yüksektir, sonrasında nüks ihtimali azalsa da 10 yıla kadar takip uzatılır. 

Takip süreci hastaya göre değişmekle birlikte ilk yılda 3 ayda bir kontrol önemlidir. Takiplerde karaciğer, lenf bezleri kontrol edilirken mesanede herhangi bir nüks olup olmadığını belirlenmesi için sistoskopi ile mesane içi gözlemlenir. Tedaviyi yürüten doktorun gerekli gördüğü durumlarda BT, MR, ultrason, PET CT gibi görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılır.

2) Mesane kanserinde sağ kalım süresi nedir?
Mesane kanserinden kurtulmak veya hayatta kalma süresi kişiden kişiye değişmektedir. Mesane kanseri tipine, evresine, tümör sayısına, boyutuna, kanserin özelliklerine, nüks etmesine, seçilen tedavilere ve tedaviye hastanın verdiği yanıta göre başarı değişmektedir. Bu yüzden mesane kanserinde hayatta kalma oranları aslında kişiye özeldir. Amerikan Kanser Derneği’nin mesane kanserinin tüm evrelerin göz önüne alınarak yapılan çalışmasında Mesane kanseri olan insanlar için 5 yıllık sağ kalım oranı% 77, 10 yıllık sağ kalım oranı% 70, 15 yıllık sağ kalım oranı% 65'tir.

3) Mesane kanseri en sık hangi organa metastaz yapar?
Mesane kanseri en sık, akciğerler, karaciğer veya kemiklere metastaz yapar.

4) Mesane kanseri nasıl beslenmelidir?
Mesane kanseri tedavisinden sonra nelerin nüks oranını düşürdüğü tam olarak bilinmemektedir. Mesane kanseri gelişiminde veya tedaviden sonra beslenmenin faydası bilimsel çalışmalarda net değildir. Bununla birlikte; sigarayı bırakmak, doğal ve dengeli beslenmek, düzenli fizik aktivitelerinde bulunmak faydalı olabilmektedir. 

5) Mesane kanseri bitkisel veya doğal tedavi yöntemi var mıdır?
Beslenme şekli, bitkisel ürünler, vitaminler ve minerallerin mesane kanseri gelişmesini engellediği veya nüks ihtimalini azalttığı yönünde bilimsel verilen bulunmamaktadır. Bu konuda birçok çalışma yapılmıştır, genel olarak doğal ve sağlıklı beslenme ve aktif hareketlilik tavsiye edilir.Yorumlar (2)
Miraç 4 yıl önce
Mesane Kanseri hakkında çok iyi bilgilendirme olmuş teşekkürler.
Bir de burayı okuyacak arkadaşlar varsa; bu yapay mesane ameliyatı fiyatının ne kadar olduğunu bilen ya da yaptıran varsa yazarsa sevinirim.
Aleyna 4 yıl önce
Mesanede metapazi kansere döner mi?
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 20 Nisan 2024
İmsak 04:38
Güneş 06:12
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14