Oliver Lodge Kimdir?

Oliver Joseph Lodge, radyo için kilit patentlerin geliştirilmesi ve bu alanlarda yer alan önemli bir patent sahibi İngiliz fizikçi ve mucit hakkında bilgiler.

Kim Kimdir? 13.02.2018, 13:06 13.02.2018, 19:41 Mehmet Berke
Oliver Lodge Kimdir?

Sir Oliver Joseph Lodge, (12 Haziran 1851 - 22 Ağustos 1940) , radyo için kilit patentlerin geliştirilmesi ve bu alanlarda yer alan önemli bir patent sahibi İngiliz fizikçi ve mucit. 

Sir Oliver Joseph Lodge Biyografi:

Doğum: 12 Haziran 1851 Penkhull , Staffordshire
Ölüm: 22 Ağustos 1940 (yaş 89) Göl , Wiltshire
Meslek: Fizikçi ve mucit

Ödüller:

 • Rumford Madalyası ait Royal Society (1898)
 • Albert Madal (1919)
 • Faraday Madalyası (1932)

Ingiliz, fizikçi. Elektromanyetik dalgalar üzerinde çalışmalar yapmış ve radyonun atası sayılabilecek bir alıcı aygıt geliştirmiştir.

12 Haziran 1851’de Staffordshire kenti yakınlarındaki Penkhull’da doğdu, 22 Ağustos 1940’ta Salis-bury yakınlarındaki Lake kasabasında öldü. On dört yaşına değin özel eğitim gördükten sonra bir süre babasının yanında ticaretle uğraştıysa da fiziğe duyduğu ilgi nedeniyle, 1873’te Londra’daki University College’da yeniden öğrenime döndü. 1875’te lisans, 1877’de doktora derecesini aldı. 1879’da da aynı okulda uygulamalı matematik dersleri vermeye başladı. 1881’de Liverpool’daki University College’da fizik ve matematik profesörlüğüne atandı. 1900’de yeni kurulmuş olan Birmingham Üniversitesi’nin rektörlüğüne getirilen ve 1919’da emekli olana değin bu görevini sürdüren Lodge, elektromanyetikliğe ilişkin çalışmaları nedeniyle Royal Society’nin Rum-ford madalyasını kazanmış, 1902’de “Sir” unvanını almış, değişik zamanlarda Physical Society ve British Association for the Advancement of Science’ın başkanlığını yapmıştır. Yaşamının son yıllarında, bilimi metafizikle kaynaştırmayı amaçlayan araştırmalara yönelmiş, ölülerle iletişim kurulabileceğini kanıtlamaya ve bu arada I.Dünya Savaşı’nda yitirdiği oğluna ulaşmaya çalışmıştır.

Lodge, Clerk Maxwell’in geliştirdiği elektromanyetik dalgalar kuramından esinlenerek, bu dalgaların kablolardaki yayılımını araştırmaya yönelmişti.

1887-1888 yıllarında yaptığı deneylerle, Leiden şişesindeki elektrik boşalımı sırasında oluşan salınımların kablolarda dalgalar ve duran dalgalar yarattığını buldu ve bu dalgaların dalgaboylarının Maxwell’in kuramsal çözümlemeleri yardımıyla hesaplanabileceğini gösterdi. Aynı yıllarda Heinrich Hertz, elektrik dalgalarının havada da tıpkı ışık dalgaları gibi yayıldığını ortaya çıkarmış, Fransız fizikçi Edouard Branly (1844-1940), 1890’da, metal tozlarıyla dolu bir tüpün yakınında oluşan bir elektrik boşalımının, metal tozlarının birbirlerine yapışmalarına ve sistemin ısıtma ya da titreştirme sonucu bozulabilen geçici bir iletkenlik kazanmasına neden olduğunu bulmuştu. Rezonans olayı üzerinde yıllardır çalışmakta olan Lodge, Branly’nin “koherör” adını verdiği buluşundan yararlanarak hem verici hem de alıcı olarak kullanılabilen bir aygıt geliştirdi. Saptayıcı olarak kullanılan bir Branly koherör’ü taşıyan bu aygıtın getirdiği temel yenilik, yalnızca istenilen dalgaboyun-daki elektromanyetik dalgalar tarafından uyarılmasının sağlanabilmesiydi. Böylece alıcıya, etki alanında bulunduğu elektromanyetik dalgalar arasında seçim yapma ve seçilen boydaki dalgaları güçlü biçimde alma yeteneği kazandırılmış, başka bir deyişle radyo teknolojisinin zorunlu bir öğesi olan istasyon ayarının ve alınan işaretin yeğinliğini artırmanın yolu bulunmuştu. Lodge, ABD patentini 1898’de Marconi Şirketi’nden aldığı bu buluşunu geliştirip, pek çok kişinin katkıda bulunduğu radyonun icadı sürecini sonuçlandırmayı başaramamışsa da Marconi ve Po-pov tarafından sonuçlandırılacak olan bu sürece hız kazandırmayı başarmıştır.

SPİRİTÜALİZM

Oliver Lodge'un en küçük oğlu İkinci Teğmen Raymond Lodge, I. Dünya Savaşı'nda öldürüldü. Oliver, öbür dünyada Raymond'la bağlantı kurmaya çalıştı.
Lodge ruhsal araştırma ve yaptığı çalışmalar için hatırlanır spiritüalizme . İlk olarak 1880'lerin sonlarında psikolojik fenomenlere (özellikle telepati ) çalışmaya başladı , The Ghost Club'ın bir üyesiydi ve 1901'den 1903'e kadar Londra'da Medyasal Araştırmalar Topluluğu'nun başkanlığını yaptı. Oğlu Raymond öldükten sonra 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nda birçok ortamı ziyaret etti ve en çok satan Raymond ya da Life and Death (1916) da dahil olmak üzere birçok kitaptaki deneyime ilişkin yazdı. Lodge, Arthur Conan Doyle'un bir arkadaşıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir oğlu kaybeden ve Spiritüelistti.

Lodge bir Hıristiyan Spiritüelist idi. 1909'da Man Ölüm Yasağı kitabını yayımladı ve Ölümden sonraki hayatın medyumluk tarafından gösterildiğine dair inancını dile getirdi. En tartışmalı kitabı Raymond ya da Yaşam ve Ölüm (1916) idi. Kitap , kendisinin ve eşinin orta Gladys Osborne Leonard'la katıldığı alışkanlıkları belgeledi . Lodge oğlu Raymond'un kendisiyle iletişim kurduğuna ikna olmuş ve kitap oğlunun ruh dünyasındaki deneyimleriyle ilgili bir tanımlamadır. Raymond kitabına göre ölmüş olan insanların evlerinden, ağaçlardan ve çiçeklerden geçtikleri halde aynı insanlar olduklarını ve Ruh dünyasının dünyaya benzediğini ama hiçbir hastalık olmadığını bildirmişti. Kitap ayrıca, I. Dünya Savaşı'nda askerler öldüğünde ruh dünyasında puro içti ve viski aldığını ve bu ifadeler nedeniyle kitap eleştirildiğini iddia etti. Walter Cook, Lodge'un Spiritüalizm inancına doğrudan meydan okuyan Raymond'daki Yansıma Yansımaları'na (1917) bir çürütme yazdı.

Lodge, Leonard'ın ruh kontrolü "Feda" nın oğluyla iletişim kurduğuna ikna olmasına rağmen, bilginin iyi bir kısmının saçmalık olduğunu ve Feda'nın bir görüşme görevlisi tarafından alınmasını önerdiğini itiraf etti. Filozof Paul Carus , "Raymond'un haberleşmesinin öyküsü, ortaçağ hikayesinin önceki hikayelerini açıklamalarının acımasızlığından ziyade her şeyden üstün kılmaktadır" Fakat onun en üzücü kısmı, Sir Oliver Lodge'tan daha az bir şey olmayan büyük bir bilim adamının, kitabı yayınladı ve dolayısıyla onun için sponsor duruyor. "

Elektromanyetik radyasyon üzerine bilimsel çalışma Lodge'a bir eterin var olduğunu ve tüm evreni doldurduğunu ikna etti. Lodge, ruh dünyasının etere ait olduğuna inanmaya başladı. Hristiyan bir Spiritüelist olarak Lodge , İncil'deki dirilişin İsa'nın eterik bedeninin Çarmıha gerilmeden sonra öğrencilerine görünür hale gelmesi gerektiğini belirtti. 1920'li yıllara gelindiğinde, eter fiziği görelilik teorisi ile zayıf düşmüştü , ancak Lodge hala eter teorisini savunuyor ve göreliliği reddetti. Spiritüalizme olan inancıyla bağlantılı olarak, Lodge da ruhsal evrim teorisini onaylamıştıMan ve Evrende (1908) ve İnsan Yapımı (1924) 'te terfi etti. Charing Cross Hastanesi'ndeki ve Westminster'teki Christ Church'daki teistik evrim üzerine ders verdi . Dersleri Evrim ve Yaratılış adlı bir kitapta yayınlandı (1926).
Tarihçi Janet Oppenheim , Lodge'un spiritüalizme olan ilgisinin "diğer bilim insanlarının bir kısmının zihninin de yıkılıp kalmadığını merak etmesine neden olduğunu" kaydetti. 1913'te, biyolog Ray Lankester , Ruhsalist görüşleri bilimsel olmayan ve halkı yanıltıcı olarak eleştirdi. Bununla birlikte, fizikçiler Heinrich Hertz ve Max Planck , Lodge'un mediumship ve telepati ile ilgili alışılmışın dışında araştırmalarına ilgi gösterdiler.

Edward Clodd , Lodge'ı dolandırıcılık tespit etmek için beceriksiz bir araştırmacı olarak eleştirdi ve Spiritüel inançlarının büyülü düşünce ve ilkel batıl inançlara dayandığını iddia etti. Charles Arthur Mercier (İngiliz psikiyatristi), Spiritualism adlı kitabında ve Sir Oliver Lodge'da (1917) yazan makamların hilekârlıkla inandığı ve spiritüelist görüşlerinin varsayımlara dayandığı değil, bilimsel kanıtlara dayandırıldığını yazdı. American Journal of Psychology'de Francis Jones, Lodge'un The Survival of Man adlı kitabında yaptığı bir incelemede, psikolojik iddialarının bilimsel olmadığını ve kitabın tek taraflı olduğunu yazdı;deneysel psikoloji.

Sihirbaz John Booth , sahne zihniyet uzmanı David Devant'ın gerçek bir psişik kabiliyetine sahip olduğuna inandırmak için bir sürü insanı kandırmaya çalıştığını ve onun yeteneklerinin sihirli numaralar olduğunu bilmediğini kaydetti. At St. George Hall, Londra kendisinin bir zarf içinde mühürlü bir ileti okurdum sahte "durugörü" eylemi gerçekleştirdi. Dinleyicide bulunan Lodge hünerle dolandırıldı ve Devant'ın psişik güçler kullandığını iddia etti. 1936'da Devant, Sihirli Sırlarım adlı kitabında kullandığı aldatma yöntemini ortaya koydu.

Lodge, "Annie Brittain" olarak bilinen gözlemci bir aracı onayladı. Bununla birlikte, bir çiftçi gibi kılık değiştirmiş bir polis memuru hakkında tamamen yanlış tahminlerde bulundu. Tutuklandı ve hileli mahkum edildi fal. Joseph McCabe, Lodge'un Spiritualist inançları üzerine Sir Oliver Lodge Dini (1914) başlıklı şüpheci bir kitap yazdı.

KİTAPLARI

Lodge öbür yanlar , aether , görelilik ve elektromanyetik teori hakkında 40'tan fazla kitap yazdı .

 • Modern Elektrik Manzaraları , 1889
 • Bilim Öncüleri , 1893
 • Hertz'in Çalışması ve Başarılı Olanlarının Bazıları , 1894 ( Telsiz Uzay Yoluyla Sinyal Alınması Sonrası , 1900)
 • Maddenin Elektrik Teorisi . Harper's Magazine . 1904 (O'Neill'in Elektronik Müzesi)
 • "Zihin ve Madde": Profesör Haeckel'in Eleştirisi (1904)
 • Hayat ve Madde , 1905
 • Sidney Webb ile birlikte yazılmış, kamu harcamaları karşı özel harcamaları , 1905
 • İman Esasları Bilimle Müttefiklerdir. 1907 Ebeveynler ve Öğretmenler için bir Katekizm
 • Elektronlar, Negatif Elektrikin Niteliği ve Özellikleri , 1907
 • 1908 Adam ve Evren
 • İnsan hayatta kalma , 1909
 • Uzay Eteri , Mayıs 1909. [38] ISBN  1-4021-8302-X (kağıt örtüsü), ISBN  1-4021-1766-3 (ciltli örtü )
 • Sebep ve İnanç , 1910. Kitap Ağacı. Şubat 2000. ISBN  1-58509-226-6
 • Modern Sorunlar , 1912
 • Bilim ve Din , 1914
 • Savaş ve Sonrası , 1915
 • Raymond veya Yaşam ve Ölüm , 1916
 • Christopher , 1918
 • Raymond Revised , 1922
 • İnsan Yapımı , 1924
 • Atom ve Işınlar , 1924
 • Eter ve Gerçeklik , 1925. ISBN  0-7661-7865-X
 • Görelilik - Çok temel bir anlatım . Karton. Methuen & Co. Ltd. Londra. 11 Haziran 1925
 • Kablosuz Hakkında Görüşmeler , 1925
 • Eter , Encyclopædia Britannica , Onüçüncü Baskı, 1926
 • Evrim ve Yaratılış , 1926
 • Bilim ve İnsani Gelişme , 1927
 • Modern Bilimsel Fikirler . Benn'in Sixpenny Kütüphanesi No. 101, 1927
 • Neden Kişisel Ölümsüzlüğe İnanırım , 1928
 • Fantom Duvarlar , 1929
 • Fizik Ötesi veya Mekanizmanın İdealizasyonu , 1930
 • Ruhsal Bir Dünyanın Dünyası , 1930
 • Hayatta kalma ihtimali , 1930
 • Bilim İlerleme , 1931
 • Geçmiş Yıllar: Bir Otobiyografi . Charles Scribner'ın Oğulları , 1932; Cambridge Üniversitesi Yayınları , 2012
 • Benim Felsefem , 1933

TARİHSEL KAYITLAR

Lodge'ın mektupları ve kağıtları ölümünden sonra bölündü. Bazı tevdi edilmiş Birmingham Üniversitesi ve Liverpool Üniversitesi de ve diğerleri Psişik Araştırma Derneği ve University College London'dan . Lodge uzun ömürlü idi ve üretken mektup yazarı ve diğer mektupları diğer kişilerin ve birkaç diğer üniversitenin ve diğer kurumların kişisel gazetelerinde yaşıyordu. Makalelerinin bilinen koleksiyonları arasında şunlar bulunur:

 • Birmingham Üniversitesi Özel Koleksiyon Birmingham ve Liverpool Üniversitelerinde aile, iş işçilere ve ayrıca çok sayıda dini, siyasi ve edebi rakamlardan ilgili Lodge'ın yazışma 2000'den fazla ürün tutar. Koleksiyonda ayrıca, bir dizi Lodge'ın günlükleri, fotoğrafları ve yayınladığı çalışmalarının bilimsel araştırması ve senaryolarıyla ilgili yeni keşifler bulunmaktadır. Ayrıca yıllarca edinilen 212 harfli mektup (1881-1939) vardır.
 • Liverpool Üniversitesi bazı defterleri ve Oliver Lodge harfleri tutan ve aynı zamanda onun adını bir laboratuvar, öğretim görevlisi ve araştırmacı çoğunluğu ofisleri var Fizik Bölümü ana idari merkezi vardır.
 • Üniversite Koleji Londra Özel Koleksiyonları, 1871-1938 yılları arasındaki Lodge'un yazışmalarının 1991 öğelerini tutmaktadır.
 • Araştırma Toplumu Oliver Lodge yazılı 2710 harf tutar.
 • Devon Record Office , Lodge'ın Sir Thomas Acland'a (1907-1908) mektuplarını elinde tutuyor.
 • Glasgow Üniversitesi Kütüphanesine Lodge'ın harfleri tutan William Macneile Dixon (1900-1938).
 • University of St Andrews için Lodge yirmi üç harf bulunur Wilfred Ward (1896-1908).
 • Trinity College Dublin , Lodge'un John Joly ile yazışmasının sorumluluğunu üstleniyor.
 • İmparatorluk Koleji , Londra Arşivleri on dokuz harfi tutuyor Lodge, diğer bilim adamı Silvanus Thompson'a yazdı .
 • Londra Bilim Müzesi , 1894'ten 1913'e kadar uzanan yazışmalarla Oliver Lodge'un 1880 tarihli eski defterini ve atom teorisi üzerine bir makaleyi elinde tutuyor.Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 21 Nisan 2024
İmsak 04:35
Güneş 06:09
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Alanyaspor 33 45
9. Sivasspor 32 44
10. Antalyaspor 32 42
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Hatayspor 32 33
17. Karagümrük 33 33
18. Gaziantep FK 32 31
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 31 47
8. Bandırmaspor 31 47
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 33 74
2. M.City 32 73
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Brentford 34 35
15. Crystal Palace 32 33
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 32 39
12. Las Palmas 32 38
13. Sevilla 31 34
14. Rayo Vallecano 32 34
15. Deportivo Alaves 31 32
16. Mallorca 31 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14
GazetelerTümü