Oliver Lodge Kimdir?

Oliver Joseph Lodge, radyo için kilit patentlerin geliştirilmesi ve bu alanlarda yer alan önemli bir patent sahibi İngiliz fizikçi ve mucit hakkında bilgiler.

Kim Kimdir? 13.02.2018, 13:06 13.02.2018, 19:41 Mehmet Berke
Oliver Lodge Kimdir?

Sir Oliver Joseph Lodge, (12 Haziran 1851 - 22 Ağustos 1940) , radyo için kilit patentlerin geliştirilmesi ve bu alanlarda yer alan önemli bir patent sahibi İngiliz fizikçi ve mucit. 

Sir Oliver Joseph Lodge Biyografi:

Doğum: 12 Haziran 1851 Penkhull , Staffordshire
Ölüm: 22 Ağustos 1940 (yaş 89) Göl , Wiltshire
Meslek: Fizikçi ve mucit

Ödüller:

 • Rumford Madalyası ait Royal Society (1898)
 • Albert Madal (1919)
 • Faraday Madalyası (1932)

Ingiliz, fizikçi. Elektromanyetik dalgalar üzerinde çalışmalar yapmış ve radyonun atası sayılabilecek bir alıcı aygıt geliştirmiştir.

12 Haziran 1851’de Staffordshire kenti yakınlarındaki Penkhull’da doğdu, 22 Ağustos 1940’ta Salis-bury yakınlarındaki Lake kasabasında öldü. On dört yaşına değin özel eğitim gördükten sonra bir süre babasının yanında ticaretle uğraştıysa da fiziğe duyduğu ilgi nedeniyle, 1873’te Londra’daki University College’da yeniden öğrenime döndü. 1875’te lisans, 1877’de doktora derecesini aldı. 1879’da da aynı okulda uygulamalı matematik dersleri vermeye başladı. 1881’de Liverpool’daki University College’da fizik ve matematik profesörlüğüne atandı. 1900’de yeni kurulmuş olan Birmingham Üniversitesi’nin rektörlüğüne getirilen ve 1919’da emekli olana değin bu görevini sürdüren Lodge, elektromanyetikliğe ilişkin çalışmaları nedeniyle Royal Society’nin Rum-ford madalyasını kazanmış, 1902’de “Sir” unvanını almış, değişik zamanlarda Physical Society ve British Association for the Advancement of Science’ın başkanlığını yapmıştır. Yaşamının son yıllarında, bilimi metafizikle kaynaştırmayı amaçlayan araştırmalara yönelmiş, ölülerle iletişim kurulabileceğini kanıtlamaya ve bu arada I.Dünya Savaşı’nda yitirdiği oğluna ulaşmaya çalışmıştır.

Lodge, Clerk Maxwell’in geliştirdiği elektromanyetik dalgalar kuramından esinlenerek, bu dalgaların kablolardaki yayılımını araştırmaya yönelmişti.

1887-1888 yıllarında yaptığı deneylerle, Leiden şişesindeki elektrik boşalımı sırasında oluşan salınımların kablolarda dalgalar ve duran dalgalar yarattığını buldu ve bu dalgaların dalgaboylarının Maxwell’in kuramsal çözümlemeleri yardımıyla hesaplanabileceğini gösterdi. Aynı yıllarda Heinrich Hertz, elektrik dalgalarının havada da tıpkı ışık dalgaları gibi yayıldığını ortaya çıkarmış, Fransız fizikçi Edouard Branly (1844-1940), 1890’da, metal tozlarıyla dolu bir tüpün yakınında oluşan bir elektrik boşalımının, metal tozlarının birbirlerine yapışmalarına ve sistemin ısıtma ya da titreştirme sonucu bozulabilen geçici bir iletkenlik kazanmasına neden olduğunu bulmuştu. Rezonans olayı üzerinde yıllardır çalışmakta olan Lodge, Branly’nin “koherör” adını verdiği buluşundan yararlanarak hem verici hem de alıcı olarak kullanılabilen bir aygıt geliştirdi. Saptayıcı olarak kullanılan bir Branly koherör’ü taşıyan bu aygıtın getirdiği temel yenilik, yalnızca istenilen dalgaboyun-daki elektromanyetik dalgalar tarafından uyarılmasının sağlanabilmesiydi. Böylece alıcıya, etki alanında bulunduğu elektromanyetik dalgalar arasında seçim yapma ve seçilen boydaki dalgaları güçlü biçimde alma yeteneği kazandırılmış, başka bir deyişle radyo teknolojisinin zorunlu bir öğesi olan istasyon ayarının ve alınan işaretin yeğinliğini artırmanın yolu bulunmuştu. Lodge, ABD patentini 1898’de Marconi Şirketi’nden aldığı bu buluşunu geliştirip, pek çok kişinin katkıda bulunduğu radyonun icadı sürecini sonuçlandırmayı başaramamışsa da Marconi ve Po-pov tarafından sonuçlandırılacak olan bu sürece hız kazandırmayı başarmıştır.

SPİRİTÜALİZM

Oliver Lodge'un en küçük oğlu İkinci Teğmen Raymond Lodge, I. Dünya Savaşı'nda öldürüldü. Oliver, öbür dünyada Raymond'la bağlantı kurmaya çalıştı.
Lodge ruhsal araştırma ve yaptığı çalışmalar için hatırlanır spiritüalizme . İlk olarak 1880'lerin sonlarında psikolojik fenomenlere (özellikle telepati ) çalışmaya başladı , The Ghost Club'ın bir üyesiydi ve 1901'den 1903'e kadar Londra'da Medyasal Araştırmalar Topluluğu'nun başkanlığını yaptı. Oğlu Raymond öldükten sonra 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nda birçok ortamı ziyaret etti ve en çok satan Raymond ya da Life and Death (1916) da dahil olmak üzere birçok kitaptaki deneyime ilişkin yazdı. Lodge, Arthur Conan Doyle'un bir arkadaşıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir oğlu kaybeden ve Spiritüelistti.

Lodge bir Hıristiyan Spiritüelist idi. 1909'da Man Ölüm Yasağı kitabını yayımladı ve Ölümden sonraki hayatın medyumluk tarafından gösterildiğine dair inancını dile getirdi. En tartışmalı kitabı Raymond ya da Yaşam ve Ölüm (1916) idi. Kitap , kendisinin ve eşinin orta Gladys Osborne Leonard'la katıldığı alışkanlıkları belgeledi . Lodge oğlu Raymond'un kendisiyle iletişim kurduğuna ikna olmuş ve kitap oğlunun ruh dünyasındaki deneyimleriyle ilgili bir tanımlamadır. Raymond kitabına göre ölmüş olan insanların evlerinden, ağaçlardan ve çiçeklerden geçtikleri halde aynı insanlar olduklarını ve Ruh dünyasının dünyaya benzediğini ama hiçbir hastalık olmadığını bildirmişti. Kitap ayrıca, I. Dünya Savaşı'nda askerler öldüğünde ruh dünyasında puro içti ve viski aldığını ve bu ifadeler nedeniyle kitap eleştirildiğini iddia etti. Walter Cook, Lodge'un Spiritüalizm inancına doğrudan meydan okuyan Raymond'daki Yansıma Yansımaları'na (1917) bir çürütme yazdı.

Lodge, Leonard'ın ruh kontrolü "Feda" nın oğluyla iletişim kurduğuna ikna olmasına rağmen, bilginin iyi bir kısmının saçmalık olduğunu ve Feda'nın bir görüşme görevlisi tarafından alınmasını önerdiğini itiraf etti. Filozof Paul Carus , "Raymond'un haberleşmesinin öyküsü, ortaçağ hikayesinin önceki hikayelerini açıklamalarının acımasızlığından ziyade her şeyden üstün kılmaktadır" Fakat onun en üzücü kısmı, Sir Oliver Lodge'tan daha az bir şey olmayan büyük bir bilim adamının, kitabı yayınladı ve dolayısıyla onun için sponsor duruyor. "

Elektromanyetik radyasyon üzerine bilimsel çalışma Lodge'a bir eterin var olduğunu ve tüm evreni doldurduğunu ikna etti. Lodge, ruh dünyasının etere ait olduğuna inanmaya başladı. Hristiyan bir Spiritüelist olarak Lodge , İncil'deki dirilişin İsa'nın eterik bedeninin Çarmıha gerilmeden sonra öğrencilerine görünür hale gelmesi gerektiğini belirtti. 1920'li yıllara gelindiğinde, eter fiziği görelilik teorisi ile zayıf düşmüştü , ancak Lodge hala eter teorisini savunuyor ve göreliliği reddetti. Spiritüalizme olan inancıyla bağlantılı olarak, Lodge da ruhsal evrim teorisini onaylamıştıMan ve Evrende (1908) ve İnsan Yapımı (1924) 'te terfi etti. Charing Cross Hastanesi'ndeki ve Westminster'teki Christ Church'daki teistik evrim üzerine ders verdi . Dersleri Evrim ve Yaratılış adlı bir kitapta yayınlandı (1926).
Tarihçi Janet Oppenheim , Lodge'un spiritüalizme olan ilgisinin "diğer bilim insanlarının bir kısmının zihninin de yıkılıp kalmadığını merak etmesine neden olduğunu" kaydetti. 1913'te, biyolog Ray Lankester , Ruhsalist görüşleri bilimsel olmayan ve halkı yanıltıcı olarak eleştirdi. Bununla birlikte, fizikçiler Heinrich Hertz ve Max Planck , Lodge'un mediumship ve telepati ile ilgili alışılmışın dışında araştırmalarına ilgi gösterdiler.

Edward Clodd , Lodge'ı dolandırıcılık tespit etmek için beceriksiz bir araştırmacı olarak eleştirdi ve Spiritüel inançlarının büyülü düşünce ve ilkel batıl inançlara dayandığını iddia etti. Charles Arthur Mercier (İngiliz psikiyatristi), Spiritualism adlı kitabında ve Sir Oliver Lodge'da (1917) yazan makamların hilekârlıkla inandığı ve spiritüelist görüşlerinin varsayımlara dayandığı değil, bilimsel kanıtlara dayandırıldığını yazdı. American Journal of Psychology'de Francis Jones, Lodge'un The Survival of Man adlı kitabında yaptığı bir incelemede, psikolojik iddialarının bilimsel olmadığını ve kitabın tek taraflı olduğunu yazdı;deneysel psikoloji.

Sihirbaz John Booth , sahne zihniyet uzmanı David Devant'ın gerçek bir psişik kabiliyetine sahip olduğuna inandırmak için bir sürü insanı kandırmaya çalıştığını ve onun yeteneklerinin sihirli numaralar olduğunu bilmediğini kaydetti. At St. George Hall, Londra kendisinin bir zarf içinde mühürlü bir ileti okurdum sahte "durugörü" eylemi gerçekleştirdi. Dinleyicide bulunan Lodge hünerle dolandırıldı ve Devant'ın psişik güçler kullandığını iddia etti. 1936'da Devant, Sihirli Sırlarım adlı kitabında kullandığı aldatma yöntemini ortaya koydu.

Lodge, "Annie Brittain" olarak bilinen gözlemci bir aracı onayladı. Bununla birlikte, bir çiftçi gibi kılık değiştirmiş bir polis memuru hakkında tamamen yanlış tahminlerde bulundu. Tutuklandı ve hileli mahkum edildi fal. Joseph McCabe, Lodge'un Spiritualist inançları üzerine Sir Oliver Lodge Dini (1914) başlıklı şüpheci bir kitap yazdı.

KİTAPLARI

Lodge öbür yanlar , aether , görelilik ve elektromanyetik teori hakkında 40'tan fazla kitap yazdı .

 • Modern Elektrik Manzaraları , 1889
 • Bilim Öncüleri , 1893
 • Hertz'in Çalışması ve Başarılı Olanlarının Bazıları , 1894 ( Telsiz Uzay Yoluyla Sinyal Alınması Sonrası , 1900)
 • Maddenin Elektrik Teorisi . Harper's Magazine . 1904 (O'Neill'in Elektronik Müzesi)
 • "Zihin ve Madde": Profesör Haeckel'in Eleştirisi (1904)
 • Hayat ve Madde , 1905
 • Sidney Webb ile birlikte yazılmış, kamu harcamaları karşı özel harcamaları , 1905
 • İman Esasları Bilimle Müttefiklerdir. 1907 Ebeveynler ve Öğretmenler için bir Katekizm
 • Elektronlar, Negatif Elektrikin Niteliği ve Özellikleri , 1907
 • 1908 Adam ve Evren
 • İnsan hayatta kalma , 1909
 • Uzay Eteri , Mayıs 1909. [38] ISBN  1-4021-8302-X (kağıt örtüsü), ISBN  1-4021-1766-3 (ciltli örtü )
 • Sebep ve İnanç , 1910. Kitap Ağacı. Şubat 2000. ISBN  1-58509-226-6
 • Modern Sorunlar , 1912
 • Bilim ve Din , 1914
 • Savaş ve Sonrası , 1915
 • Raymond veya Yaşam ve Ölüm , 1916
 • Christopher , 1918
 • Raymond Revised , 1922
 • İnsan Yapımı , 1924
 • Atom ve Işınlar , 1924
 • Eter ve Gerçeklik , 1925. ISBN  0-7661-7865-X
 • Görelilik - Çok temel bir anlatım . Karton. Methuen & Co. Ltd. Londra. 11 Haziran 1925
 • Kablosuz Hakkında Görüşmeler , 1925
 • Eter , Encyclopædia Britannica , Onüçüncü Baskı, 1926
 • Evrim ve Yaratılış , 1926
 • Bilim ve İnsani Gelişme , 1927
 • Modern Bilimsel Fikirler . Benn'in Sixpenny Kütüphanesi No. 101, 1927
 • Neden Kişisel Ölümsüzlüğe İnanırım , 1928
 • Fantom Duvarlar , 1929
 • Fizik Ötesi veya Mekanizmanın İdealizasyonu , 1930
 • Ruhsal Bir Dünyanın Dünyası , 1930
 • Hayatta kalma ihtimali , 1930
 • Bilim İlerleme , 1931
 • Geçmiş Yıllar: Bir Otobiyografi . Charles Scribner'ın Oğulları , 1932; Cambridge Üniversitesi Yayınları , 2012
 • Benim Felsefem , 1933

TARİHSEL KAYITLAR

Lodge'ın mektupları ve kağıtları ölümünden sonra bölündü. Bazı tevdi edilmiş Birmingham Üniversitesi ve Liverpool Üniversitesi de ve diğerleri Psişik Araştırma Derneği ve University College London'dan . Lodge uzun ömürlü idi ve üretken mektup yazarı ve diğer mektupları diğer kişilerin ve birkaç diğer üniversitenin ve diğer kurumların kişisel gazetelerinde yaşıyordu. Makalelerinin bilinen koleksiyonları arasında şunlar bulunur:

 • Birmingham Üniversitesi Özel Koleksiyon Birmingham ve Liverpool Üniversitelerinde aile, iş işçilere ve ayrıca çok sayıda dini, siyasi ve edebi rakamlardan ilgili Lodge'ın yazışma 2000'den fazla ürün tutar. Koleksiyonda ayrıca, bir dizi Lodge'ın günlükleri, fotoğrafları ve yayınladığı çalışmalarının bilimsel araştırması ve senaryolarıyla ilgili yeni keşifler bulunmaktadır. Ayrıca yıllarca edinilen 212 harfli mektup (1881-1939) vardır.
 • Liverpool Üniversitesi bazı defterleri ve Oliver Lodge harfleri tutan ve aynı zamanda onun adını bir laboratuvar, öğretim görevlisi ve araştırmacı çoğunluğu ofisleri var Fizik Bölümü ana idari merkezi vardır.
 • Üniversite Koleji Londra Özel Koleksiyonları, 1871-1938 yılları arasındaki Lodge'un yazışmalarının 1991 öğelerini tutmaktadır.
 • Araştırma Toplumu Oliver Lodge yazılı 2710 harf tutar.
 • Devon Record Office , Lodge'ın Sir Thomas Acland'a (1907-1908) mektuplarını elinde tutuyor.
 • Glasgow Üniversitesi Kütüphanesine Lodge'ın harfleri tutan William Macneile Dixon (1900-1938).
 • University of St Andrews için Lodge yirmi üç harf bulunur Wilfred Ward (1896-1908).
 • Trinity College Dublin , Lodge'un John Joly ile yazışmasının sorumluluğunu üstleniyor.
 • İmparatorluk Koleji , Londra Arşivleri on dokuz harfi tutuyor Lodge, diğer bilim adamı Silvanus Thompson'a yazdı .
 • Londra Bilim Müzesi , 1894'ten 1913'e kadar uzanan yazışmalarla Oliver Lodge'un 1880 tarihli eski defterini ve atom teorisi üzerine bir makaleyi elinde tutuyor.Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 06 Aralık 2022
İmsak 06:36
Güneş 08:07
Öğle 13:00
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4