İntihar Düşüncesine Dair Yöntemlerin Korkutucu Özellikleri

intihar düşüncesini, intihar hakkında yanlış bilinenleri ve son olarak da intihar etme yöntemlerinin özelliklerini anlattık. Son yıllarda artan intihar vakalarından sonra aydınlatıcı bir yazı oldu buyursunlar.

Yaşam 06.01.2017, 13:37 07.01.2017, 11:49
İntihar Düşüncesine Dair Yöntemlerin Korkutucu Özellikleri

İntihar düşüncesi: insanların büyük bir çoğunluğu yaşamlarının belli dönemlerinde intihar etmeyi düşünmüşlerdir. çünkü insan, her zaman ölümü ve ölümden sonrasını merak etmiştir.
Bundan dolayı, kendi hayatına kendisi son vererek bu merakını tatmin edebileceğini düşünür. Böyle bir düşünce, insanın zihinsel faaliyetlerinin bir sonucudur; anormal birşey değildir. Bu tür düşünceleri kafalarından geçirenlerin büyük bir bölümü bunu uygulamaya geçirmeyerek, sadece düşünsel alanda bu eylemi gerçekleştirerek ölümlerinden sonra nelerin olabileceğini tahmin etmeye çalışırlar.

İntihar tehditleri: bazı kimseler, istedikleri bir şeyi elde etmek için intihar tehditleri savururlar.Böyle bir davranışla istediklerini elde edenlerde bu davranış biçimi adeta alışkanlık haline gelebilir. Bu tür tehditler savuranlar diğerlerinin ilgisini, yardımlarını sağlama amacı güderler. Çevredeki kişiler bu tehditleri ciddiye almazlarsa, bazen göstermelik ve hatta gerçek intihar girişimleri ortaya çıkabilir.

Göstermelik intihar girişimi: şaka yapmadığını, kendisini gerçekten öldürebileceğini göstermek amacıyla, tehditlerine cevap alamayan kişiler göstermelik intihar girişiminde bulunurlar. Fakat eyleme girişmeden önce, diğerlerinin kendisini kurtarmaları için birçok açık kapı bırakır. Örneğin; kişi ilaç içtiğini ve intihar edeceğini bir yakınına telefonla bildirir. Böylece, onun gelip kendisini kurtarmasını sağlar.Artık, istediği şeyi elde etmesinde diğerleri daha tavizkar davranacaklardır.Bazen de, özellikle sanatçılar, halkın kendilerine karşı azalan ilgilerini tekrar kazanmak amacıyla göstermelik intihar girişiminde bulunurlar veya bu yolda haberler yayarlar.Böylece basın ve kamuoyu günlerce bu kişiden sözeder.

Gerçek intihar girişimi: göstermelik intihar girişimlerinin yanısıra, gerçek intihar girişimleri de vardır. Böyle bir eylemde bulunan kişi, ölmeyi gerçekten istemekte, fakat seçtiği yöntem ve zamanlama nedeniyle amacına ulaşamamakta ve diğerlerince kurtarılmaktadır.

Önceden bir intihar düşüncesi olmaksızın meydana gelen intihar: bazı durumlarda ise, kişide önceden bir intihar düşüncesi olmadığı halde ortaya çıkan intihar olayları vardır. Ölmek niyeti olmaksızın, örneğin; bir kişi, ölürken insanın neler hissettiğini merak ederek kurtulma niyetiyle kendini asabilir, ama kurtulamayarak ölür. Gazetelerde bazen bu tür olaylara rastlanılmaktadır. Bunun yanısıra, değişik amaçlarda bu tür olaylar olabilir. Örneğin; stearn’ın bir arştırmasına göre, 13-19 yaşları arasındaki erkeklerin intihar niyetleri olmadan, sadece orgazm olmak için kendilerini astıkları ve ölü bulundukları görülmüştür.

Gerçek intihar: Gerçek intihar olarak adlandırılan davranışta en temel koşul eylemin ölümle sonuçlanmasıdır. Fakat, yukarıda da bahsedildiği gibi, bazı olaylarda kişinin amacı ölmek olmadığı halde, eylemi ölümle sonıçlanmaktadır. Bunlar bir istisna olarak kalıp, fazla bir oran teşkil etmezler. Niyeti gerçekten ölmek olan girişimciler ise, bu eylemlerini tekrarlayarak amçlarına ulaşmayı başarabilirler. tabii, eylemlerini tekrarladıklarında daha öldürücü metotları seçerler.

İntihar girişimleri ve gerçek intiharlar arasındaki farkları ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırmalardan bazılarına kısaca değinmekte yarar vardır.

1957 yılında los angeles’ta yapılan bir araştırmaya göre, intihar girişimlerinin % 69’u kadınlar, % 31’i erkekler tarafından yapılmıştır. gerçek intiharlarda ise % 70’i erkekler, % 30’u kadınlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaş bakımından, girişimlerde en yüksek oranlar erkeklerde 32, kadınlarda ise 27; gerçek intiharlarda 42 yaş her iki cinsiyet için de en yüksek oranı teşkil etmektedir.

Ülkemizde de araştırma sonuçları benzer durumları yansıtmaktadır. Kadınlarda girişimler, erkeklerde gerçek intiharlar daha çok görülmektedir. Her iki cinsiyette de yaşın ilerlemesi ile birlikte intihar girişimleri azalmakta, gerçek intiharlar ise artmaktadır.

Stengel’e göre, “intihar girişimleri ile gerçek intiharlar bazı noktalarda çakışan, aslında birbirinden büyük ayrılıkları olan iki grup insana has davranışlardır.”

Farberow ve Shneideman da aynı kanıyı desteklerler. yaptıkları araştırmalara göre, gerçek intiharlarda insan, kendi içindeki yıkıcılık içgüdülerinin etkisiyle ölümü aramaktadır. girişimlerde ise, insanlararası faktörler önemlidir; yani, kişilerarası çatışma ve geçimsizlikler. gençlerdeki girişim oranının fazla olmasını bu sonuca bağlayabiliriz. Çünkü araştırmaların ortak sonuçlarına göre, 17-35 yaşları arasında intihar girişimleri tüm intihar girişimlerinin %65 ile % 77’sini oluşturmaktadır. yaşlılıkta ise insan kendisi ile çatışma halinde ve hayata küsmüş durumdadır. Böylece, saldırganlığının hedefi kendisi olmaktadır.

Kadınlarda girişimlerin fazla olmasının nedeni seçilen yöntemden de büyük ölçüde kaynaklanmaktadır.

İntihar girişimleri, gerçek intiharlardan ortalama on kat fazladır. buna göre, yılda ingiltere’de 60.000, abd’nde 200.000 intihar girişimi olayı görülür.

İntihar hakkında yanlış doğru bilgiler

Yanlış:intihar hakkında konuşanlar intihar etmez.

Doğru:kendini öldüren her on kişiden sekizi intihar niyetlerini daha önce kesin uyarılarla bildirmislerdir.

Yanlış: intihar eden kişiler gerçekten ölmek niyetindedir.

Doğru :intihara kalkışanların bir kısmı ölmek ve yaşamak arasında karar verememişir.

Yanlış :intihar uyarısız olur.

Doğru :intihara kalkışan kişi bunu çeşitli yollarla bildirir. bu yollara karşı alarmda olursak intihar önlenebilir.

Yanlış: bir kişi intihar etme eğilimindeyse, bu sonsuza kadar devam eder.

Doğru: bu kişilerde intihar etme arzusu kısıtlı bir süre için olur. Kurtarılabilirlerse, hayatlarının geri kalan kısmını mutlu olarak yaşayabilirler.

Yanlış: bir intihar krizinden sonra intihar riski sona ermiştir.

Doğru: bir çok intihar ilk girişimden sonraki bireyin sağlıksız fikirlerini eyleme geçirebileceği enerjiye sahipken üç ay içinde olmuştur.

Yanlış:intihar olayları zenginler arasında veya tam tersi fakirler arasında görülür.

Doğru :intihar ne sadece zenginin ne de fakirin sorunudur. Toplumun her kesiminde olmaktadır ve de çok demokratiktir.

Yanlış: intihar bir ailede genetik olarak bireylere aktarılan bir mirastır.

Doğru: intihar aileye dadanmaz. sadece bireyin sorunudur ve önlenebilir.

Yanlış: bütün intihar eden bireyler kafaca hastadır.

Doğru yüzlerce intihar olayında intihar edenler çok mutsuzdurlar; fakat bu, onların kafaca hasta olmalarını gerektirmez.

Menninger’e göre intiharın üç bileşeni vardır ve bunların hepsi her intihar olayında değişen oranlarda yeralırlar:

1) Öldürmek istemek: saldırı, suçlama, ayıplama, imha,

2) Öldürülmüş olmak istemek: itaat, mazoşizm, kendini ayıplama, kendini suçlama,

3) Ölmek istemek: umutsuzluk, korku, yorgunluk,

İntihar yöntemlerinin özellikleri

Elektrik

Ölüm süresi: 2 saniye. ölüm sebebi: iç organlarımız yanar ve ağır doku kaybından kim vurduya gideriz. yaralı veya sakat kalma riskimiz: akım kesilmediği sürece kurtulma şansımız yoktur. hissedeceğimiz acı oranı: çok kısa süreceği için %25

Zehirlenmek

ölüm süresi: alınan miktara ve bünyeye bağlı olmakla birlikte 15 dakika kadar sürebilir. ölüm nedeni: kaslar kilitlenir ya da kişi kalp krizi geçirebilir. solunum yetmezliği ve bunun sonucunda akciğer parçalanması da diğer ihtimaldir. ölümden kurtulma şansı: %50. hissedilecek acı: %30

Kafaya ateş etme

Ölüm süresi: 1 saniye. ölüm sebebi: beyin ölümü gerçekleşir, beraberinde hızlı kan kaybı, kurtulma şansımız: %3 hissedeceğimiz acı oranı: hızlı ölüm gerçekleştiği için %5

İlaçla intihar

Ölüm süresi: 10 dakika. ölüm nedeni: karaciğerimiz iflas eder veya kalp krizi geçiririz. ya da ikisi bir arada gerçekleşir. Yaralı kalma veya kurtulma şansımız: %50 hissedeceğimiz acı: %40

Yüksek yerden atlamak

En az 30 metre yükseklikten sert bir zemine atlamak. ölüm süresi: 5 saniye. ölüm nedeni: iç organlar patlar, kafatası yarılabilir ve kırılan kaburga kemikleri kalbi parçalayabilir. kurtulma şansı: %5 hissedilecek acı: %7

Damara uyuşturucu vermek

Ölüm süresi: 5 dakika. ölüm nedeni: beyne pompalanan kandaki oksijenin yok olması sonucu beyin çalışmaz. buna ilaveten kişi kalp krizi geçirir. kurtulma şansı: %5 hissedilecek acı: neredeyse sıfırdır. çünkü beyin alınan aşırı dozda uyuşturucudan dolayı vücudu artık hissedemez.

Boğaz kesmek

Ölüm süresi: 3-4 dakika. ölüm sebebi: solunum yollarının tıkanması sonucu nefes alamama ve kan kaybından kaynaklıdır. yaralı kalma ihtimali: %3 hissedilecek acı: %65 (belki de en canlı, iliklere kadar hissedilecek bir intihar yöntemidir.)

Gaz teneffüs etmek

Ölüm müddeti: maksimum 15 dakika ölüm nedeni: oksijen yetmezliği, beyne oksijenin gitmemesi, kalp krizi ve akciğer kanamasıyla sonuçlanır. kurtulma şansı: %10 hissedilecek acı oranı: %6 (belli bir süre sonra ciğerler yanmaya başlar ve sonunda hissizleşerek ölüm gerçekleşir.)

Kendini asmak

İple kişi kendisini astığı zaman genellikle nefessizlikten değil boynun kırılmasından dolayı hayatını kaybeder. eğer ilmek yanlış atılırsa boyun kırılmaz ve nefessizlikten dolayı ölüm gerçekleşir. Eğer boyun kırılırsa nasıl sonuçla karşılaşılır? 
Ölüm süresi: 2 saniye. ölüm nedeni: boyun kırılması en kolay ve en hızlı ölüm şekillerinden biri değildir. oldukça risklidir. bireyin felç olarak yaşamını devam ettirmesi olası ihtimaller arasında yer alır. boyun kırılmasında ne olur? beyin ile boyun altında bulunan organlar arası iletişimi sağlayan sinirler zedelenir. kurtulma şansı: %3 hissedilecek acı: %10

Trafik kazası

İstemli olarak bir tırın ya da büyük yük kamyonunun altına girmek. (170 km) ölüm süresi: 1 – 10 dakika ölüm nedeni: birden fazla neden olabilir. iç organların parçalanması, iç kanama, beyin kanaması, akciğerin yırtılması ihtimaller arasında yer alır. Kurtulma ya da sakat kalma oranı: %70 hissedilecek acı oranı %20 – %40

Tren rayları

Tren rayına kafayı dayayıp intihara kalkışmak. ölüm süresi: 1 saniye ölüm nedeni: beyin ile vücut arasındaki iletişimin kopması. kurtulma şansı: %0.0000000000000001 hissedilecek acı: %3

Yanarak ölmek

Benzinle kişinin kendisini ateşe vermesi. ölüm süresi: 5 dakika ölüm sebebi: doku kaybı, iç organların yanması veya patlaması, beynin akmasından kaynaklıdır. Kurtulma şansı: %12 hissedilecek acı: %80. en çok acı çektirecek intihar girişimlerinin başında gelmektedir.

Ağırlık takarak denize atlamak

Ölüm süresi: 2-3 dakika ölüm sebebi: solunum yetmezliği sonucunda dayanamayarak nefes almaya çalışırız. ciğerimize dolan su ile birlikte akciğer parçalanır ve ölüm gerçekleşir. kurtulma şansı: %1 (ağırlığın bağlanma şekli ihtimali değiştirebilir.) hissedilecek acı oranı: %55 nefes alamadan çırpınış, suyun ciğerlere doluşu ve akciğerin parçalanması hissi arttıyor.

Donarak ölmek

Çok soğuk bir ortamda çıplak ve hareketsiz şekilde beklemek. ölüm süresi: 20- 100 dakika ölüm nedeni: kan dolaşımının durması ve nihayetinde beyne kan iletilmemesinden kaynaklıdır. Kurtulma şansı: %10 hissedilecek acı: %20. Normal dışarıda üşüdüğümüz gibi bu intiharı deneyen kişi aynı dertten muzdarip olur. Çektiği acı ölüme yakın vakitler değil ilk zamanlarda gerçekleşir.

Bilekleri kesmek

Ölüm süresi: 9-10 dakika ölüm sebebi: bilekler kesildiği anda büyük bir acı hissedebiliriz. Ancak kan kaybı esnasında acıdan eser kalmaz ve ölüm uykusuna dalarız. Yaralı olarak kurtulma şansı: %10 hissedilecek acı oranı: %10

Yüksek basınca maruz kalma

Ölüm süresi: 3 dakika ölüm nedeni: solunum yetmezliği, iç organların patlaması veya beyin kanamasıyla yaşam son bulur. Kurtulma şansı: %15 hissedilecek acı: %25

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 18 Temmuz 2024
İmsak 03:48
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21