Yeni Çıkacak Olan Torba Yasada Neler Var 2014

 GAZETECİ ve MİLLETVEKİLLERİNE YIPRANMA HAKKI VERİLDİ

Kanuna göre, TRT’de çalışanlar da dahil sarı basın kartı sahibi gazeteciler ile milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların prim ödeme gün sayılarına,
* Çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek.
* Böylece, gazeteci ve milletvekilleri her 4 yılda, 1 yıl fazla çalışmış sayılarak, bu süre 5 yıl olarak hesaplanacak.
* Gazetecilerin elde ettikleri fiili hizmet zammının toplamının yarısı kadar süre, emeklilik yaş hadlerinden düşecek.
* Milletvekilleri için ise söz konusu sürenin tamamı emeklilik yaş haddinden indirilecek.
* Düzenleme, fiili hizmet zammı süresinin kaldırıldığı 2008 yılı Ekim ayı itibarıyla geçerli sayılacak.

MİLLETVEKİLLERİNE İKİNCİ KIYAK 2 YIL BEKLEME ŞARTI KALDIRILDI

Daha önce SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olan ve aylık bağlanan milletvekillerinin;
Milletvekili emekli aylığı almaya hak kazanmaları için 2 yıl bekleme şartı kaldırıldı.
Milletvekilleri, 2 yıl süreyle milletvekili olma ve sigorta pirimi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmadan, milletvekili emekliliğine hak kazanabilecek.
Söz konusu milletvekillerinin müracaat etmeleri halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takiben aylıkları, milletvekili emekli aylığı seviyesine yükseltilecek.

MAAŞI KESİLEN EMEKLİLER HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEME

Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek aylıkları yeniden bağlanacak.

SGK GENEL KURULUNA ESNAF DÂHİL OLDU

Esnaf ve sanatkârlar da temsil edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nda, esnaf ve sanatkârlar da temsil edilecek. Kurulun üye sayısı; esnaf ve sanatkârların temsilcisi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı’nın bir olan sayısının 2′ye çıkarılmasıyla 12′ye yükseltilecek.

SAĞLIK HİZMETİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE SINAV SÜRESİNCE GSS OLMALARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayıp aynı yıl içinde yükseköğrenimlerine başlayan öğrenciler, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.
Kanunun, “Öğrencilerin 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmelerine” ilişkin hüküm 1 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, diğerleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

MALUL, GAZİ, ŞEREF AYLIĞI ALANLAR İÇİN ÖZEL HASTANE HAKKI,İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK

Terörle mücadele ile emniyet ve asayiş nedeniyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlananlar ve bunların eşleri, kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastaneye gidebilecek ve bunlardan ilave ücret alınmayacak.

BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ

Kanunla, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalılık süresine ait değişiklikten dolayı tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapılandırma uygulamalarını etkilemeyecek hale getiriliyor. Buna göre, 1 Ekim 2008′den önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilemeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.

GSS İLE İLGİLİ BAZI AFLAR

Kendi sigortalılığı bulunduğu halde, başkası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilecek. Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda sağlık hizmeti alanların 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek.
Taksitlendirme isteyenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekecek.
Bu kapsamda özellikle 4B kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları yer alıyor. Örneğin, 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Bağ-Kur’lular, bir yakının üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanıyordu. SGK’nın bu durumda olanları tespit ettiğinde yapılan sağlık ödemelerini geri istemesi gerekiyordu.
Kanun bu şekliyle uygulamaya girerse, prim borcu olduğu için anne veya babasının üzerinden sağlık hizmeti alan Bağ-Kur’lular Ocak 2012′den önce SGK tarafından kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek.

SGDP BORCU OLUP YAPILANDIRMAYI KAÇIRANLAR

Emekli olup da çalışmaya devam edenler;
4A, 4B ve 4C’den emekli olan ve ticari faaliyet yürütenlerin ödemesi gereken sosyal güvenlik primleri de ilgili kanuna göre yeniden yapılandırılacak. Buna göre, kamuda avukat olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve daha sonra büro açarak avukatlık yapmaya devam eden bir kişinin sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekiyor. SGK tarafından sosyal güvenlik primini ödemediği tespit edilen bu durumdaki kişilerin söz konusu borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınacak.

5
335 SAYILI KANUN MAĞDURLARI İÇİN AF

Mevcut durumda kamudan emekli olduktan sonra kamuya ait bir iş yerinde çalışmaya devam eden memurlar, emekli aylığı alamıyor. Ancak SGK, bu durumda olup da bildirim yapılmadığı için maaşının yanı sıra emekli aylığı da alan çok sayıda memur bulunduğunu tespit etti. Tasarıyla, bu kişilere yersiz aldıkları aylıkları yeniden yapılandırılarak, kuruma olan borçlarını taksitle geri ödeme şansı tanınacak

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI
TÜM DİYANET-SEN SOSYAL GUVENLİK DANIŞMANI

AHMET DEMİR

03124336100
YORUM EKLE