Ev işi kadınların çalışmasına en büyük engel

ILO Türkiye Direktörü Efendioğlu, ''iş gücüne dahil olmayan kadınların yüzde 60'ı iş gücüne dahil olmama nedeni olarak ev işleriyle meşgul olmayı göstermektedir'' dedi..

Ev işi kadınların çalışmasına en büyük engel

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Ümit Efendioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de iş gücüne katılım oranlarının düşük olduğunu, bunun da kadının işgücüne katılma oranının çok düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Erkeklerde iş gücüne katılım oranının bazı sektörlerde yüzde 80'leri bulduğunu ancak kadınlarda bu oranın yüzde 30'lar civarında kaldığını vurgulayan Efendioğlu, iş piyasasının kadın dostu bir yapıya sahip olması, kadın istihdamını teşvik eden programların ve yasaların yürürlükte olmaması veya varsa bile yeterli düzeyde uygulanmamasının kadın istihdamının önünde engel olduğunu dile getirdi.

Kadınlar iş yaşamıyla aile yaşamını bir arada yürütemiyor

Efendioğlu, kadınları eve hapseden ve kadınları sadece annelik vasıflarıyla tanımlayan ataerkil toplum yapısı ve muhafazakar kültürel önyargıların kadınların çalışma hayatına dahil olması konusunda ciddi engeller oluşturduğunu belirterek, özellikle tekstil sektöründe çalışan kadınların önemli bir kısmının evlendikten sonra işten ayrıldığını veya en iyi ihtimalle doğum yapıncaya kadar çalıştığını vurguladı. 


Efendioğlu, şöyle devam etti: 
''Evlilikle artan ailevi sorumluluklar ve ev yükünün sadece kadınların omzunda olması nedeniyle kadınlar iş yaşamıyla aile yaşamını bir arada yürütemiyor ve iş piyasasından çekiliyorlar. Öte yandan kadınların ev dışında çalışmasına yönelik güçlü ön yargılar da bu süreci daha da derinleştirmektedir. iş gücüne dahil olmayan kadınların yüzde 60'ı iş gücüne dahil olmama nedeni olarak ev işleriyle meşgul olmayı göstermektedir.''

Kayıt dışı çalışan kadınlar, emeklilik haklarından sessizce feragat ediyor

Kadınların en çok istihdam edildiği sektörlerin tekstil, konfeksiyon, ev hizmetleri ve gıda gibi sektörler olduğuna dikkati çeken Efendioğlu, şunları söyledi: 
''Kasım 2012 TÜİK verilerine göre istihdam edilen kadınların yüzde 38'i tarımda çalışırken yüzde 47'si de hizmetler sektöründe çalışıyor. Tarımda çalışan kadınların yüzde 90'u ne yazık ki sosyal güvenceden yoksun ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. İstihdam edilen kadınların yüzde 62'si lise altı eğitim düzeyinde ve okur-yazar değil. Bu nedenle kadınlar daha çok niteliksiz işlerde istihdam ediliyor. Niteliksiz işler ise çok büyük oranda kayıt dışı sektörde yer alıyor.''

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2017, 16:35

YORUM EKLE