Olay yaratacak kandil yazısı!

Yılbaşı kutlamanın bir Hristiyan geleneği olduğu tartışmalarını bugünkü köşesine taşıyan Radikal yazarı Tayfun Atay, tepkileri üzerine çekecek bir yazı kaleme aldı.

Olay yaratacak kandil yazısı!

"Mevlid'i kazıyın altından Noel çıkar" başlığı attığı yazısında Atay, Hz. Muhammed'un doğum gününün kutlandığı Mevlid Kandili'nin "Hristiyanlık etkisinden çıktığını" yazdı. 

Hıdırellez'in de Hristiyanların Aya Yorgi törenlerinin İslamlaşmış hali olduğunu da söyleyen Atay'ın Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in "Kıymetli yönetici arkadaşlarım; yaklaşan yılbaşı nedeniyle % 99’u Müslüman olan bu güzel Anadolumuzun anasınıfı, anaokulu ve tüm okullarımızda Anadolu insanının gelenek ve görenekleri ile bağdaşmayan Hıristiyanlık propagandası olan Noel-Yılbaşı kutlamalarının çocuklarımızın bilinçaltını işgal etmesine fırsat vermeyerek milli bir hassasiyet sergileyeceğiniz için şimdiden teşekkür ederim” mesajını da eleştirdi. 

Yılbaşını Hristiyan geleneği diye eleştirenlere Mevlid Kandili'yle ilgili söylenenleri hatırlatan Atay, "Bu topraklarda ‘Mevlid’in de yasaklanması gerektiğini ileri sürebilirler" dedi.

Bir İşte Atay'ın eleştiri oklarını üzerine çekeceği yazısının detayları şöyle:

"Noel ile yılbaşını ‘bitiştirme’ kastını bir kenara bırakalım, acaba bu memlekette ‘İslâmi’ diye kaygı duymadan baş tacı ettiğimiz ama aslında İslâm-dışı (Hristiyan) etki ve etkileşimlerle ortaya çıkmış hiç mi kutlama yok?

Mesela ‘Hızır Aleyhisselam’ ile ‘İlyas Peygamber’in buluşması diye asırlardır bu topraklarda Müslümanlar tarafından İslâmi ölçülerle kutlanan Hıdrellez gerçekte nedir?...

Söyleyelim:

... Hristiyanlık propagandası yapılan bir başka etkinlik! Çünkü Hıdrellez, Anadolu’da İslâm-öncesi dönemde Hristiyan ahalinin takdis ettiği bir aziz olan Aya Yorgi (Hagios Georgios) için yapılan törenin İslâmileşmiş halinden başka bir şey değil… Bugün bile Yunanistan’da, Balkanlar’da, Doğu Avrupa ülkelerinde Aya Yorgi kültü, tıpkı bizde Hıdrellez için gerçekleştirildiği şekilde 6 Mayıs’ta kutlanmakta. Bizans Anadolu’sunda da aynı tarihte kutlanmaktaydı.

Dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü’nün mesajında sitayişle zikrettiği ‘yüzde 99’u Müslüman olan güzel Anadolumuz’un güzel insanları, Hristiyan propagandası yapan bir kutlamayı bal gibi de ‘gelenek ve görenekleri’ ile bağdaştırmıştır! Hatta Aya Yorgi bile ‘Cerciş Nebi’, ‘Cerciş Aleyhisselam’ şeklinde o gelenek-görenekle bağdaşmıştır!..

Aslında Anadolu’nun geleneğiyle bağdaşmayan, Müdür Bey’in katı bir ‘püritenizm’ örneği olan tavrıdır. Bu tutum yabancı bizim Müslümanlığımıza…

MEVLİD'İN DE YASAKLANMASI İLERİ SÜRÜLEBİLİR

Öyle ki bu anlayıştan hareketle daha ileri bir noktaya varmak isteyenler, bu topraklarda ‘Mevlid’in de yasaklanması gerektiğini ileri sürebilirler. Çünkü Hz. Muhammed’in doğumunu anma amacıyla gerçekleştirilen tören de ‘İsa-Mesih’in doğumuna yönelik ‘Noel’le bir etkileşimden çıkmıştır ve pek çok ‘püriten’ (Selefi/Vahhabi) Müslümanca ‘bidat’ (dine aykırı) sayılır. Onlar, Mevlid’le Peygamber’e kutsiyet atfedildiğini ileri sürerler ve böyle ‘münasebetsiz’ bir ritüele temel oluşturan manzum eseri yazdığı için de Süleyman Çelebi’ye lânet yağdırırlar.

Kısaca durum şu ki Mevlid’i kazıyın, altından ‘Noel’ çıkıyor!.. Tabii ki Mevlid’in bir Hristiyanlık propagandası olduğu söylenemez. Ama Hristiyanlık etkisinden çıktığı söylenebilir. Söyleyen İslâm tarihçileri, ilahiyatçıları da var, püriten Müslümanlar da var ve Müdür Bey de farkında olsun-olmasın, onlarla aynı yolun yolcusu…

Bu memlekette hiç kimse (hatta Hristiyan yurttaşlar da dâhil) yılbaşına Noel diye bakmıyor. Yılbaşı bunca yıldır hiç de Hristiyanlaşmaya yol açmadan kutlandı ve kutlanmaya devam ediyor. Müdür Bey’in mesajı ise yarın birilerinin çıkıp Hıdrellez ve Mevlid için de benzeri mesajlar atmasına gidecek yolun kapısını açmayı teşvik ediyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2014, 11:59

YORUM EKLE