Emniyet'te flaş düzenlemeler!

Tartışma ve kavgalara sahne olan İç Güvenlik Paketi görüşmelerinde, polis eğitimi ve teşkilatında büyük değişiklikler getiren 7 madde daha Genel Kurul’dan geçti

Emniyet'te flaş düzenlemeler!

İç güvenlik yasa tasarısında öne çıkan maddelerden polis okullarının kapatılması ve üst düzey emniyet mensuplarının emekliye sevk edilmesine ilişkin düzenlemeler TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Yeni düzenlemeye göre kolejdeki öğrenciler sınav puanlarına göre Milli eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği liselerde öğrenimlerine devam edecek.

1 Ocak 2015 itibarıyla; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunanlar tasarı yasalaşıp yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayıyla resen emekliye sevk edilebilecek.

Emekliye sevk edilecek emniyet mensubu sayısının 4 bine yakın olacağı tahmin ediliyor.
TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri tartışmalı süren İç Güvenlik Paketi görüşmelerinde önceki gün yedi madde daha kabul edildi ve 34. maddeye gelindi. Kabul edilen maddeler şöyle:

Polislikte yeni düzen


- Emniyet teşkilatının her türlü göreviyle ilgili eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirleri ve kendi amirlerince denetlenecek ve teftiş edilecek.
- Lise düzeyinde eğitim veren Polis Koleji kapatılacak ve burada öğrenimine devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nca sınav puanları dikkate alınarak, durumlarına uygun okullara naklen kaydedilecek. Polis kolejindeki eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer alan personel, kadro derecelerine uygun öğretmen unvanlı kadrolara atanacak.
- Mevcut amir rütbeleri için ihdas edilen kadro sayılarının, her amir rütbesi için öngörülen azami kadro sayısından fazla olması halinde, bu fazlalık giderilinceye kadar, boşalan kadrolar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılacak.
- Polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri değişecek.

Emekliye sevk


- 1 Ocak 2015 itibarıyla; 1. sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emniyet genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, Polis Akademisi başkanı, özel güvenlik denetleme başkanı, birinci hukuk müşaviri, daire başkanı, il emniyet müdürü, emniyet müşaviri, polis eğitim merkezi müdürü, polis moral eğitim merkezi müdürü, akademi başkan yardımcısı, polis amirleri eğitimi merkezi müdürü, teftiş kurulu başkan yardımcısı, teftiş kurulu grup amiri, polis meslek yüksek okulu müdürü, polis meslek eğitim merkezi müdürü ve polis eğitim merkezi müdürü kadrolarında bulunanlar dışında kalanlarla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlara haiz olanlar, kanun yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayıyla resen emekliye sevk edilebilecek. Bu düzenlemeyle 4 bine yakın emniyet mensubunun emekliye sevk edileceği tahmin ediliyor.
- Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki son 5 yıl içinde yetkili disiplin kurullarınca meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edilmesi gerektiği halde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğradığı için cezalandırılamayan emniyet teşkilatı personelinden müdür ve üstü kadrolarda olanlar kamudaki araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri Devlet Personel Başkanlığı’nca tespit edilen kadrolara atanacak.

YÖK emrine

Polis Akademisi’ndeki bin 300 öğrenci de YÖK’ün belirleyeceği iktisadi ve idari bilimleri fakültelerine gönderilecek. Polis akademisindeki 400 yabancı öğrenci de belirlenecek başka bir okulda eğitimlerine aynı şekilde devam edecek. Yabancı öğrencilerin durumları ülkelerinin Ankara’daki büyükelçilikleriyle görüşüldü, hak kaybı yaşamayacakları bilgisi verildi. Polis Akademisi’ndeki 193 öğretim üyesi de boş bulunan akademik kadrolarda değerlendirilmek üzere YÖK emrine verilecek.

Akademi boşalıyor

Tasarıda yer alan diğer maddeler de yasalaştığında polislik eğitimi şu şekilde değişecek:
- Lise düzeyinde yatılı olarak eğitim veren polis kolejlerinin kapatılmasının yanı sıra 4 yıl eğitim veren Polis Akademisi bünyesindeki Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nin de faaliyetine son verilecek. Polis memurları, KPSS ile üniversite mezunları arasından alınacak. Polis amirleri, polis memurları arasından sınavla ve liyakate göre seçilecek.

Lisans mezunu polis memurlarından, yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar ve kurulacak Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde verilecek eğitimi başarı ile tamamlayanlar amir sınıf kadrolarında görevlendirilecek. Merkez, bir akademik yıl eğitimle komiser yardımcısı olarak mezun edecek.
- Eğitimlerin tek elden planlanması ve uygulanması amacıyla emniyet teşkilatında, tüm eğitim kurumları, Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlanacak. Emniyet personelinin hizmetiçi eğitimini planlayan Eğitim Daire Başkanlığı da Polis Akademisi Başkanlığı’na geçecek. Polis memuru eğitiminde lise mezunları yerine üniversite mezunlarına ağırlık verilecek.

Bunun için de mevcut 2 yıl yatılı önlisans eğitimi veren Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) belirli bir süreçte lisans mezunlarına yönelik Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne (POMEM) dönüştürülecek. POMEM’ler de Polis Akademisi’nin altına alınacak. Sistemin değişmesiyle tüm polis eğitimi Polis Akademisi’nin altında toplanmış olacak.

‘Polis devleti’ eleştirisi

Genel Kurul’da tasarının, “emniyetin üst kadrosunu emekliye sevk etmeyi” öngören düzenlemesine karşı çıkan MHP Mersin Milletvekili Ali Öz, “Personelden tasfiyeleri sonucunda yapmak istediğiniz şey Türkiye’de bir polis devleti kurmak, polisleri de adeta bir parti polisi haline getirme amacınızın dışında hiçbir şey yok” dedi.
- CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da, “Bu derece resen emekliliğe sevk etme darbe dönemlerinde olur. Normal bir zamanda resen emekliliğe bu kadar büyük bir kitle sevk edilmez. Bir darbe söz konusuysa bu kadar kişi emekliliğe sevk edilebilir” diye konuştu.
- MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de Ak Parti iktidarının totaliter yasaları peş peşe getirdiğini savunarak, “AKP, devlet bürokrasisini giderek AKP bürokrasisi haline getiriyor” dedi.

Polis amirlerinin iki gruba ayrılmasının ve farklı sürelerde terfi ettirilmesinin hiyerarşik düzeni bozacacağını öne süren Yeniçeri, “Bu maddeyle AKP iktidarı kendisine yakın olanları daha yüksek rütbelere yükseltme imkanına kavuşacak” değerlendirmesinde bulundu.
- HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ise “Belki de Fethullah Gülen Cemaati sizin için çok ciddi bir problemdir ama hepiniz halk için çok ciddi bir problemsiniz” diye konuştu.
Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2015, 09:21

YORUM EKLE
izmir escort escort izmir izmir escort escort antalya porno izle türk porno