Sinan Bolat gerçekleri: Muslera gidecek!

Galatasaray Yönetimi, kiralık sözleşme yapmak istemeyen milli file bekçisi Sinan Bolat'ı bu sözlerle ikna etti: Zaten kiralık bir kaleciye senin aldığın ücreti vermezdik...

Sinan Bolat gerçekleri: Muslera gidecek!

Sarı-kırmızılılar, 2013-14 se­zo­nu­nun so­na er­me­si­nin ar­dın­dan iç trans­fer­de ka­le­ci mev­ki­i için ra­di­kal bir ka­rar al­mış­tı.

Birinci ka­le­ci Fer­nan­do Mus­le­ra’nın al­ter­na­tif­le­ri ola­rak kad­ro­da tu­tu­lan 3 isim­den Ay­kut Er­çe­tin ve Ufuk Cey­lan ile yol­la­r ayrılırken, Eray İş­can’ın söz­leş­me­si uzatılmıştı.

Son­ra­sın­da trans­fer ara­yı­şı­na gi­ren yö­ne­tim, uzun uğ­raş­la­rın ar­dın­dan Por­to’dan Si­nan Bo­lat’ı ki­ra­lık ola­rak kad­ro­su­na kat­mış­tı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2014, 18:51

YORUM EKLE