Peki herkes vejetaryen olsaydı ne olurdu?

Diyetimizden eti tümüyle çıkarmak hem kendi sağlığımız hem de dünyanın iyiliği açısından önemli yararlar getirir; ama bunun milyonlarca insan açısından olumsuzlukları da olacaktır.

Peki herkes vejetaryen olsaydı ne olurdu?

Herkes vejetaryenliği farklı nedenlerle seçer. Kimi hayvanların acı çekmesine son vermek için, kimi daha sağlıklı bir hayat sürmek için. Bazıları da sera gazı salınımını azaltıp dünyayı daha sürdürülebilir kılmak için.Fakat herkes vejetaryenliği seçse dünyadaki milyonlarca insan açısından bunun ciddi zararları olacaktır.
Kolombiya Uluslararası Tropik Tarım Merkezi'nden Andrew Jarvis bunun aslında "iki farklı dünyanın hikâyesi olduğunu" söylüyor. "Gelişmiş ülkelerde vejetaryenlik çevre ve sağlık bakımından birçok yarar getirirken, gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk açısından olumsuz etkileri olacaktır."
Jarvis ve diğer uzmanlar, et kullanımı bir anda sona erse bunun dünyayı nasıl etkileyebileceğini inceledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Dünyada insan etkinliklerinin neden olduğu sera gazı salınımının dörtte biri ila üçte biri gıda üretiminden kaynaklanıyor. Bunun ise büyük çoğunluğu hayvancılığa dayanıyor. ABD'de dört kişilik ortalama bir ailenin tükettiği etten dolayı oluşan sera gazı, iki otomobilin çıkardığı gazdan daha fazladır; ancak küresel ısınma konusu tartışıldığında gündeme gelen sadece otomobillerdir, et değil.

Leeds Üniversitesi'nden gıda güvenliği uzmanı Tim Benton "Çoğu insan gıdanın iklim değişikliği üzerindeki etkilerini hesaba katmıyor" diyor. "Ama bugün biraz daha az et yense her şey çocuklarımız ve torunlarımız için çok daha iyi olabilir." Oxford Üniversitesi'nde araştırmacı Marco Springmann ise dünyanın ne kadar düzeleceğini öngörmek için bir bilgisayar modeli hazırladı. 2050'de herkesin vejetaryen olması halinde, gıda bağlantılı sera gazı salınımının yüzde 60 azalacağını ortaya koydu. Herkesin vegan olması halinde ise bu azalma yüzden 70'e kadar çıkabilir.

BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gıda üretimi, özellikle hayvan besiciliği, sera gazı salınımının asıl kaynaklarından biri olduğu kadar yeryüzündeki kara parçalarının otlağa dönüştürülmesi ve biyoçeşitliliğin azalması bakımından da önem taşıyor. Dünyada tarım topraklarının yüzde 68'i hayvan besiciliği amacıyla kullanılıyor.

Herkesin vejetaryen olması halinde bu meraların yüzde 80'i yeniden çayıra ve ormana dönüştürülerek karbon emilimi yoluyla iklim değişikliğini yavaşlatabilir.Ayrıca sığır beslemek amacıyla mandaların sürülmesi ya da kurtların öldürülmesi gibi etkiler giderilmiş ve biyoçeşitlilik gelişmiş olur.Geri kalan yüzde 10-20 oranındaki mera alanı ise gıda ürünleri yetiştirmede kullanılarak gıda üretimi artırılmış olur. Bu oran küçük görülse de etkisi büyük olacaktır. Zira bugün tarım alanı olarak kullanılan toprakların üçte birinde insanlar için değil hayvanlar için besin üretiliyor.

Fakat "inekleri topraktan uzaklaştırıp buraların kendiliğinden orman alanı olmasını bekleyemezsiniz" diyor Jarvis. Bu iş ciddi bir planlama ve yatırım gerektiriyor.

ALTERNATİF GEÇİM KAYNAKLARI

Ayrıca eskiden hayvan besiciliği ile geçinen insanların tarım, ormancılık ya da hayvan besisi olarak kullanılan tarım ürünlerinin artıklarından biyoenerji üretimi gibi yeni iş alanlarına geçişini sağlamak gerekiyor.
Bu yapılmadığı takdirde işsizlik toplumda büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır.Dünyada 3,5 milyar geviş getiren besi hayvanı ile on milyarlarca tavuk var. Cambridge Üniversitesi'nden Ben Phalan'a göre, bunların ortadan kalkmasının büyük ekonomik etkileri olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2016, 18:19

YORUM EKLE
izmir escort escort izmir izmir escort escort antalya porno izle türk porno