Yeni anayasaya ''kamu idaresi'' önerileri

Yeni anayasa yapım sürecinde partiler, ''kamu idaresi''ne ilişkin önerilerini, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundular...

Yeni anayasaya ''kamu idaresi'' önerileri

TBMM - Meltem Yılmaz

CHP, ''Başkomutanlık'' tanımını, mevcut anayasadaki gibi; ''Başkomutanlık, TBMM'nin manevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur'' şeklinde önerdi.

CHP, yine anayasadaki gibi, ulusal güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu'nun sorumlu tutulmasını; Genelkurmay Başkanı'nın, görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a değil, Milli Savunma Bakanı'na karşı sorumlu olmasını önerdi.

CHP'nin önerisinde, ''olağanüstü haller'' başlığında, teknolojik afetler ile anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinden birinin ortaya çıkması durumunu da olağanüstü hal ilanı kapsamına alındı.

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde olağanüstü hal ilan etme süresi ise 6 aydan 4 ayı geçmeyecek şekilde öngörüldü.

CHP'nin teklifine göre, kanunda belirtilen zorunlu haller dışında, idarenin elindeki bilgi ve belgeler ilgili herkese açık olacak. Hak arama özgürlüğünü sınırlayacak nitelikte gizlilik kaydı konulamayacak.

MHP'nin ''idare'' önerilerinden bazıları ise şöyle:
-İdari işlemlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik esas olacak. 
-Kanunda yazılı haller dışında, idarenin elindeki bilgi ve belgeler ilgili herkese olacak.
-RTÜK, 15 üyeden oluşacak. Üyelerden 9'u siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısı kadar her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle atanacak. Radyo, televizyon ve kamuyla ilgili haber ajanslarında en az 15 yıl görev yapmış adayları arasından 2'şer kişi kurayla seçilecek.

YORUM EKLE