''Yerel yönetimler''in tanımında mutabık

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, ''Yerel Yönetimler'' maddesini görüştü.

''Yerel yönetimler''in tanımında mutabık
TBMM - Meltem Yılmaz

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin başkanlığında toplanan komisyonda, ''yerel yönetimlerin'' tanımında mutabık sağlandı. Ancak CHP ve MHP, yerel yönetimleri, ''il, belediye ve köy halkının''; AK Parti ise ''yöre halkının'', yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları ile görev ve yetkileri kanunla düzenlenen ve genel karar organları seçimle belirlenen kamu tüzel kişileri olarak tanımladı. Ayrıca, kanunun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri de getirebileceği konusunda mutabık kalındı.

AK Parti'nin komisyonda getirdiği öneriye göre, yerel yönetimlerin kuruluşu, görevleri, yetkileri, karar organlarının seçim usul ve esasları ile görev ve yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenecek. Yerel yönetimler, kanunda belirtilen ve münhasıran başka bir kamu idaresine verilmeyen kamu hizmetlerini yerine getirmeye yetkili olacak.

CHP-MHP'nin önerisine göre ise yerel yönetimer, idarenin bütünlüğüne, hizmetin vatandaşa en yakın yönetim birimi tarafından hizmet gereklerine en uygun biçimde görülmesi amacıyla kurulacak. Yerel yönetimler, idari yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunun koyduğu esaslar çerçevesinde, hizmetleri kendi sorumlulukları altında yerine getirecek. Yerel yönetimlerin, merkezi yönetimle karşılıklı bağ ve ilgileri ile kendi aralarında kuracakları birlikler yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenecek.

Yerel yönetimlerin seçimlerinde de büyük ölçüde uzlaşma sağlandı. Buna göre, yerel seçimler, anayasada belirtilen esaslara göre 5 yılda bir yapılacak.  Yerel yönetim seçimleri, yargı organının yönetim ve denetimi altında yapılacak.

YORUM EKLE