Truva gerçek mi efsane mi?

Popüler tarih dergisi Derin Tarih'in nisan sayısında, İyonyalı ozan Homeros'un İlyada Destanı'nda geçen Truvalıların gerçekte yaşamadığı iddialarına yer verildi..

Truva gerçek mi efsane mi?
İSTANBUL

Mustafa Armağan'ın genel yayın yönetmeni olduğu Derin Tarih'in nisan sayısı okurla buluştu.

Dergide yer alan Halid Kandemir imzalı ''Truva Savaşı gerçekte oldu mu?'' başlıklı yazıda, Truva Savaşı ve Truvalılara yönelik araştırmalar masaya yatırıldı.

Truvalıların gerçekte yaşamadığı görüşü, Tubingen Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Frank Kolb'un şu sözleriyle desteklendi: ''Tarihte Truvalılar diye bir halk yok. İlyada'daki Truvalıların adları, Ae-neas ve Paris gibi Balkan isimlerinin oluşturduğu birkaç istisna dışında hep Yunanca'dır. Bir Truvalı etnik kimliği bulunmamaktadır ve ne Yunanlılar ne de Anadolu halkı tarihi anlatırken, Truvalılar diye bir halkın varlığından söz etmektedir.

Truva diye bir bölgeden yalnızca Truva efsanesinde bahsedilir. İlyada'nın şairi tarafından Truva'da yaşadıkları tasvir edilen diğer kabileler aslında bu bölgede hiç yaşamamışlar. Lelegler, Pelasglar, Dryopes gibi kavimler ya da Larissa, Thebe, İlyosta ve Atina gibi yer adları Yunanistan'dadır. Bu yerler, özellikle Aşil'in toprakları olan Achaia Phtihiosis civarındaki Aeolia bölgesi civarındadır. Muhtemelen Truvalıların Aşil'in Akalılarca bozguna uğratıldığı savaş efsanesi, Aeolia Yunanlıları tarafından M.Ö. 11 ila 9. yüzyıllar arasında bir dönemde, Kuzeybatı Asya topraklarına taşındı. Bu kişiler, hikayeyi Hisarlık Tepesi'nde yer alan eski kalıntılara uydurarak, bu bölgede İlion'u kurdular ve onu civarındaki çevreye eklemlediler. İşte bu sözlü gelenek, Homeros'un İlyada'sına kadar giden yolu açmış oldu.''

Arkeoloji ve Sanat Dergisi Yayın yönetmeni Nezih Başgelen ise Çanakkale'de Truva'ya yönelik kazı çalışmaları yapan Alman arkeolog Heinrich Schliemann'ın bulgularının bilimsellikten uzak olduğunu savunuyor.  Dergideki yazıda, Truvalıların yaşayıp yaşamadığına ilişkin karar okuyuculara bırakıldı.

YORUM EKLE