Bekir Bozdağ'dan iddialara yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, savcılar ve hakimlerin, idari yönden Adalet Bakanlığına bağlı olduğunu belirterek, "Adalet Bakanı Müsteşarı'nın veya Bakanın, Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmesi yadırganmamalıdır" dedi.

Bekir Bozdağ'dan iddialara yanıt

 TBMM Genel Kurulu'nda, HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun  teklifinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Adalet  Bakanı Müsteşarı'nın İzmir Cumhuriyet Başsavcısını aradığına ilişkin konuyu söz  konusunu müsteşara sorduğunu söyledi.

Müsteşarın, başsavcıyı aradığını belirten Bozdağ, şunları söyledi:

"Kendisi ile konuşmuştur. Ancak, Adalet Bakanı Müsteşarı, devam eden  olayla ilgili bilgi almıştır. Arkasından da hukukun uygulanmasını, hukukun  uygulanmasına engel olunmamasını ve hukukun dışına çıkılmamasını istemiştir.

Savcılar ve hakimler idari yönden Adalet Bakanlığına bağlıdır.  Meclis'ten yüzlerce soru geliyor bakanlığımıza. Bu sorularla ilgili cevaplar  verilirken bizim elimizde bilgi olması lazım. Adalet Bakanı Müşteşarı'nın veya  Bakanın, cumhuriyet başsavcısı ile görüşmesi yadırganmamalıdır. Ama soruşturmanın  durdurulmasını, soruşturmanın kapatılmasını, soruşturulacak konuların üzerinin  örtülmesini istemişse, o zaman ben de sizinle beraber olurum onun gereğini  yaparım. Ama soruşturmanın kapatılmasını, soruşturmanın durdurulmasını, üzerinin  örtülmesini isteyen bir şey kesinlikle yoktur."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski bakanlarla ilgili  fezlekelere ilişkin, "Bizim bu dosyaları tutmamız mümkün değil. Biz sadece havale  edeceğiz. Dosyaların içine bakmamız, incelememiz, 'ne var, ne yok' diye  değerlendirme yapmamız da yasal olarak mümkün değildir" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun  teklifi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Adana'da  durdurulan tırlarla ilgili soru üzerine, MİT Kanunu'nu anımsattı.

Bozdağ, buna göre, MİT mensuplarının ya da belirli bir görevi ifa  etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin,  görevlerini yerine getirirken; görevin niteliğinden doğan veya görevin infazı  sırasında işledikleri suçlardan dolayı ya da Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250.  maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına  giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılmasının  Başbakan'ın iznine bağlı olduğunu belirtti.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu olayla alakalı, bir ihbar üzerine gidildiğinde, olay yerinde, bu  tırların MİT ile irtibatlı olduğu ifade ediliyor. Uygulama, böyle bir durumda  tutanak tutup işlemin devamı için izin talep etmeleri gerektiği yönündedir.  MİT'in görevleri, kanunda açık açık yazılıdır. O görevler kapsamında olan yasaya  uygun işlerdir.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan bir soruşturma  kapsamında Adana İlJandarma Alay Komutanlığı'nın 19.01.2014 tarihli ve sayılı  yazısı ekinde alınan ihbar tutanağında bahsedilen hususların Adana Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın 2014/2 sırasında kayden devam eden soruşturma dosyasıyla irtibat  olduğu görülmesi üzerine ihbara konu araç içerisinde patlayıcı madde ve mühimmat  bulunduğu, bunların yasa dışı terör örgütüne gönderildiği, eylemin TCK'nın 315.  maddesinde düzenlenen konularla irtibatlı olduğuna ilişkin ihbarlar var.

Bunun  üzerine geliniyor ve orada da bunlarla alakalı konularla ilgili bu araçların MİT  ile ilgili olduğu ifade ediliyor. Bütün yerlerle ilgili bahsi geçen tırlar ve  malzemelerle ilgili olarak Adana Valiliği 19.01.2014 sayılı yazı sevkinde, MİT  Müsteşarlığı Adana Bölge Başkanlığı'nın yine aynı tarihli yazısında, söz konusu  malzemelerin teşkilata ait olduğu yurtiçi bölge üniteleri arasında malzeme nakli  yaptıklarının bildirilmesi üzerine detaylı arama yapılmayarak malzemelerin  görüntülerinin alınıp niteliği için kısa inceleme yapılarak araçlar MİT Bölge  Başkanlığı yetkilerine teslim edilmiştir.
Burada yasaya savcılar da uyacak, idareciler de uyacak, herkes  uyacak."

"Dosyaları tutmamız söz konusu değil"

Bekir Bozdağ, eski bakanlara ait fezlekelere ilişkin bir soruya ise şu  yanıtı verdi:

"Fezlekeler konusunda Adalet Bakanlığı'nın bir takdir hakkı yoktur.  Adalet Bakanlığı'nın bu konuda yayınlanmış bir genelgesi de vardır. Bakanların  görevleriyle ilgili herhangi bir isnat, iddia olduğu zaman bunun doğrudan TBMM  Başkanlığı'na gönderilmesi, kişisel suçlarıyla ilgili bir konu olduğu zaman da  fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı üzerinden Meclis'e gönderilmesini öngören bir  genelgesi var.

Bu genelge çerçevesinde işlemler yapılıyor. Adalet Bakanlığı'nın bu  konuda yapabileceği şey, sadece bu üst yazıda yazan kısım var ya, bu eğer  dokunulmazlıkla ilgiliyse o zaman buraya doğru göndermesi, yok eğer görevleriyle  ilgiliyse iade edebilir veya Meclis'e gönderebilir. Bu noktada da geçmiş  uygulamalara baktığınızda bazı dosyaların iade edildiğini, bazılarının da  gönderildiğini görüyoruz.

Bizim bu dosyaları tutmamız mümkün değil. Biz sadece havale edeceğiz.  Yani o nedenle dosyaları bilinçli bir şekilde tutmamız söz konusu değildir.  Dosyaların içine bakmamız, incelememiz, 'ne var, ne yok' diye değerlendirme  yapmamız da yasal olarak mümkün değildir."

Bozdağ, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, "Sayın Bakanım, çok  direkt bir soru soracağım. Siz hırsız mısınız? Bildiğim kadarıyla değilsiniz,  bildiğim bir hırsızlığınız yok. Peki, niye hırsızları koruyan böyle bir HSYK  değişikliği konusunda ısrarlısınız? Böyle bir emri nereden aldınız?" sorusuna  tepki gösterdi.

Bozdağ, "Ben böyle bir üslupla bir soru sormayı doğru görmem, size de  yakıştırmam. 'Siz hırsız mısınız?' derken ben rahatsız oldum. Ama ben şimdi size  kalksam 'Siz edepsiz misiniz?' desem doğru olur mu? Elbette değilsiniz ama böyle  bir yaklaşım... Bu olmaz. Bu, Meclis'in mehabetine de yakışmaz" diye konuştu.
Teklifin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere  geçildi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere  birleşimi kapattı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2014, 13:01

YORUM EKLE