Kim Kimdir?

Osman Gazi kimdir?
Osman Gazi kimdir?

Osman Bey ya da Osman Han mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar.

Ertuğrul Gazi Kimdir?
Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul, Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey, 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası.

Sadeddin Köpek Kimdir?
Sadeddin Köpek Kimdir?
II. Kılıç Arslan Kimdir?
II. Kılıç Arslan Kimdir?
Sultan I. Alaeddin Keykubad Kimdir?
Sultan I. Alaeddin Keykubad Kimdir?
II. İzzeddin Keykavus Kimdir?
II. İzzeddin Keykavus Kimdir?

II. İzzeddin Keykavus Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in büyük oğludur. İşte II. İzzeddin Keykavus'un biyografisi...

II. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir?
II. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir?

II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1237-1246 arasında Anadolu Selçuklu Sultanı. İşte II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in biyografisi...