Kim Kimdir?

II. Kılıç Arslan Kimdir?
II. Kılıç Arslan Kimdir?

II. Kılıç Arslan ya da İzzeddin Kılıç Arslan Türkiye Selçuklu Devleti'nin sultanıdır. Babası I. Rükneddin Mesud'un yerine tahta çıkmıştır.

Sultan I. Alaeddin Keykubad Kimdir?
Sultan I. Alaeddin Keykubad Kimdir?

I. Alaeddin Keykubad, eserler, idari ve askeri bakımdan devletine kazandırdığı prestij nedeniyle Türkiye ve dünya literatürünün en ünlü Selçuklu sultanıdır.

II. İzzeddin Keykavus Kimdir?
II. İzzeddin Keykavus Kimdir?
II. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir?
II. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir?
Sigmund Freud Kimdir?
Sigmund Freud Kimdir?
Carl Gustav Jung Kimdir?
Carl Gustav Jung Kimdir?

Carl Gustav Jung, İsviçreli psikiyatr, Analitik psikolojinin kurucusudur. Derinlik psikolojisinin Sigmund Freud ve Alfred Adler ile beraber üç büyük kurucusu...

Alfred Adler Kimdir?
Alfred Adler Kimdir?

Alfred Adler Bireysel Psikoloji ekolünün kurucusu, Avusturyalı psikiyatrist. Derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan biridir.