İşte o şart!

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre süreci, parti tüzüğünün 70. maddesine göre yürütülecek.

İşte o şart!

AK Parti Tüzüğü'ne göre Büyük Kongre, genel başkanın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile büyük kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor.

45 GÜN İÇİN KONGRE YAPILMAK ZORUNDA

Parti Tüzüğü'nün 70. maddesinde, şartların oluşması halinde, MKYK'nın olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan ederek, çağrı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde yapmak zorunda olduğu belirtiliyor.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN ARANAN ŞART

Genel başkan, partinin en yüksek organı olan Büyük Kongrede, il kongrelerince seçilmiş delegeler tarafından seçiliyor. Genel başkanlığa aday olabilmek için "Büyük Kongre üye tam sayısının en az yüzde 20'sinin yazılı önerisi" şartı aranıyor.

TAM ÜYE SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUYLA SEÇİLİYOR

Yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılan seçimde, genel başkan, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile belirleniyor.

EN ÇOK OY ALAN ADAYLA ÜÇÜNCÜ TUR YAPILIYOR

İlk iki oylamada hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması durumunda, ikinci oylamada en çok oy alan iki adayla üçüncü tur oylama yapılıyor. Üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday, genel başkan seçiliyor.


YORUM EKLE