İşte o ücretler belli oldu...

Devlet memurlarının 1 lira 74 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 5,2 artışla 1 lira 83 kuruşa yükselecek. Özel kalem personeli ile makam şoförleri ise saat başına 1,93 lira fazla mesai alacak.

İşte o ücretler belli oldu...

Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri, yeni yılda 9 kuruş artarak 1 lira 83 kuruşa yükselecek.

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerinden  derlediği bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda  yüzde 5,2 artış gösterecek. 1 lira 74 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti,  1 Ocak 2017'den itibaren 1 lira 83 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam  şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli  şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 1,83 lira yerine 1,93 lira fazla  mesai ücreti verilecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı  (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme  başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay  Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel  Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst  birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanları ile  birlikte çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına  istinaden saat başına 1,93 lira fazla çalışma ücreti alacak.

DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar  ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri  fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda  90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,83 lira ek çalışma ücreti ödenecek.

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları  kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim  Fakültesi'nce düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin  yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında  görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat  başına 3,15 lira ödemede bulunulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma  Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma  karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati  geçmemek üzere saat başına 1,83 lira ödenecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile  ilişkilendirilen ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim  Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen  yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına  3,15 lira ödeme yapılacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER


Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat  tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakan'a ödenecek yurt içi  gündelik tutarı 60,34 liradan 63 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar,  milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik  Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel  Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve  Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet  İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları'nın yurt içi gündeliği de 55 liradan  57,5 liraya yükselecek.

En alt kademedeki memura ise 34,18 lira yerine 36,25 lira ödenecek.

2017 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'na göre çeşitli kamu  görevlilerinin yeni yıldaki yurt içi gündelikleri şöyle olacak: Yeni yıldaki yurt içi gündelikleri şöyle olacak:

*Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 63
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 57,5
Memur ve Hizmetlilerden;
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 48,25
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,25
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 37,25
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 36,25
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50'nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5'inci Bentlerindeki Personel :
Kadro derecesi 1-4 olanlar 14,75
Kadro derecesi 5-15 olanlar 14,25


YORUM EKLE