''EXPO 2016'' yasalaştı

EXPO 2016 Antalya Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

''EXPO 2016'' yasalaştı

EXPO 2016 Antalya Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

...

TBMM

2016 yılında Antalya'da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisi'nin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, EXPO 2016 Antalya organizasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek üzere merkezi Antalya'da bulunan EXPO 2016 Antalya Ajansı kuruluyor.

Ajansın Yönetim Kurulu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Başkanlığı'nda, Antalya Valisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Dışişleri, Ekonomi, Kültür ve Turizm bakanlıklarından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Antalya Ticaret Odası, Sanayi Odası ile Ziraat Odası başkanından oluşacak.
Kanunla, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve belediyelerden oluşan EXPO Konseyi oluşturuluyor.

İhale Kanunu uygulanmayacak

Kanun kapsamında ajans tarafından yapılacak her türlü alım, satım, kiralama, ihale ve yapım iş ve işlemlerinde Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

EXPO 2016 Antalya Ajansı'na yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilecek.

EXPO 2016 Antalya Ajansı'nın tasfiyesinden sonra ülkede kalanlar hariç olmak üzere; EXPO 2016 Antalya ile ilgili olarak yurda geçici olarak sokulacak her türlü ürün, mal ve eşya, gümrük vergisinden müstesna olacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2012, 22:47

YORUM EKLE